Witamy na stronie Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. Dąbrowa Górnicza








WSTĄP DO NAS

WSTˇP DO NAS - NSZZ
             "Solidarność"


PRZEGLĄD PRASY

"Wolny Związkowiec"
Tygodnik "SOLIDARNO¦Ć"
Tygodnik "¦LASKO-DˇBROWSKI"


POMNIK
Porozumienia Katowickiego



FOTO GALERIA



TV SOLIDARNOŚĆ
(You Tube)



AKTUALNE AKTY PRAWNE

AKTUALNE AKTY PRAWNE
            - strona Rządowego Centrum Legislacji z
            altualnymi aktami prawnymi zamieszczanymi już w
            dniu ukazania się.


EMERYTURA Z TFI PZU SA

EMERYTURA Z TFI PZU SA


PROGRAM GROSIK



ZOBACZ TEŻ









WIDZIANE Z SATELITY

Satelitarne zdjęcie Huty Katowice


DĄBROWA GÓRNICZA

Dąbrowa Górnicza - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego
Strona Mieszkańca Miasta Dąbrowa Górnicza
Muzeum Miejskie "SZTYGARKA" w Dąbrowie Górniczej


MIASTA SĄSIEDNIE

Sosnowiec - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Będzin - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego
Sławków - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Bolesław - Oficjalna Strona Urzędu Gminnego
Klucze - Oficjalna Strona Urzędu Gminnego Łazy - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego
Siewierz - Oficjalna Strona Urzędu Miasta i Gminy Psary - Oficjalna Strona Urzędu Gminnego


BAZA 20 tys. OFERT WYPOCZYNKOWYCH

ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ WIĘCEJ
ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ WIĘCEJ


POMAGAJĄ NAM



POGODA



Dąbrowa Górnicza

C mojapogoda.com






PRZEWODNICZˇCY KOMISJI WYDZIAŁOWYCH / SPÓŁEK



Porozumienie płacowe na 2017 r. zostało parafowane,
ale by weszło w życie - strony muszą je jeszcze podpisać.




Strony dialogu społecznego w ArcelorMittal Poland S.A. odbyły w dniu 21 kwietnia 2017r. kolejne spotkanie negocjacyjne poświęcone wypracowywaniu treści zapisów porozumienia płacowego.

W trakcie spotkania, po dokonaniu kolejnych modyfikacji wzajemnych stanowisk, Strony parafowały treść porozumienia płacowego na rok 2017.

Strony ustaliły dodatkowo, że formalne podpisywanie porozumienia płacowego nastąpi po podjęciu stosownych decyzji przez organy statutowe poszczególnych zakładowych organizacji związkowych, nie później niż do 30 kwietnia br.

Powyższa oznacza, że Solidarność podpisze porozumienie płacowe na 2017r. dla pracowników w wypracowanej treści jeśli taką decyzję podejmie kolejno – Międzyzakładowa Komisja dąbrowskiej Solidarności oraz Zakładowa Organizacja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A.

Nadzwyczajne posiedzenie MK tym temacie odbędzie się w poniedziałek, o godz. 14.00 w budynku związkowym – sala 119.

ZOK decyzję podejmie do końca przyszłego tygodnia.

Tekst porozumienia płacowego


ZMIANA DATY NEGOCJACJI.

Kolejne spotkanie negocjacyjne w zakresie wzrostu płac dla pracowników w roku 2017 odbędzie się w piątek, 21 kwietnia br. Poprzednio ustalony na dzień 13 kwietnia br. termin spotkania pracodawca w dniu dzisiejszym (12 kwietnia) przełożył.


Komunikat Stron ze spotkania przedstawicieli Pracodawcy i Zakładowych Organizacji Związkowych, odbytego w Dąbrowie Górniczej w dniu 10.04.2017r.




Strony dialogu społecznego w ArcelorMittal Poland S.A. odbyły w dniu 10.04.2017r. kolejne spotkanie negocjacyjne poświęcone wypracowywaniu treści zapisów Porozumienia Płacowego, które po serii spotkań negocjacyjnych pozostają rozbieżne.

W trakcie spotkania zarówno Pracodawca jak i Zakładowe Organizacje Związkowe zmodyfikowali swoje stanowisko płacowe wyrażając przekonanie, że powyższe pozwoli na dokonanie końcowych uzgodnień w zakresie zapisów Porozumienia Płacowego.

Na wniosek Pracodawcy Strony ustaliły, że negocjacje będą kontynuowane w dniu 13.04.2017r.

Komunikat stron


Negocjacje płacowe w poniedziałek

W poniedziałek, 10 kwietnia br. odbędzie się posiedzenie Zespołu Centralnego, na którym kontynuowane będą negocjacje podwyżek płac dla pracowników ArcelorMittal Poland SA na 2017r.

W negocjacjach – zgodnie z decyzją Prezesa Zarządu Sanjay Samaddara
ma uczestniczyć Dyrektor Personalny – Pani Monika Roznerska.


2017.03.02 Uroczystości katyńskie.
Sosnowiec – Zagórze, Kościół pw. św. Joachima


FOTO galeria >>


2017.03.31 Międzyzakładowe Zebranie Delegatów MOZ NSZZ „Solidarność”
ArcelorMittal Poland S.A. – Dąbrowa Górnicza


FOTO galeria >>

Stanowisko VIII Międzyzakładowego Zebrania Delegatów MOZ NSZZ "Solidarność" AMP SA - DG


Prezes w odpowiedzi na wystąpienie strony społecznej




Zakładowe Organizacje Związkowe działające w ArcelorMittal Poland S.A. otrzymały w środę, 29 marca br. odpowiedź Prezesa Zarządu Sanjay Samaddara na wystąpienie w zakresie prowadzonych w firmie negocjacji płacowych.

Powyższe pismo prezentujemy Państwu w całości:

Odpowiedź Prezesa Zarządu AMP S.A. na pismo wystosowane przez Związki Zawodowe.


DWG mistrzem Turnieju


FOTO galeria >>

Drużyna DWG została zwycięzcą VII Halowego Turnieju w Piłkę Nożną im. Władysława Molęckiego i Jarosława Zwolińskiego.

Turniej rozegrany został w sobotę 25 marca br. w Zespole Szkół nr 4 im. Królowej Jadwigi w Dąbrowie Górniczej.

Uczestniczące drużyny zajęły następujące miejsca:

I miejsce - DWG
II miejsce - MMZZ PAMP SA
III miejsce - Solidarność DWS
IV miejsce - Solidarność PPD
V miejsce - Branżówka PPD.

Królem strzelców turnieju został Patryk Taraszkowski.

Serdecznie gratulujemy!







Pismo wystosowane przez Związki Zawodowe do Prezesa Zarządu AMP S.A.


Negocjacje ruszyły, czekamy na konkretne efekty


FOTO galeria >>


Dziękujemy Wam za wsparcie, dziękujemy za Waszą gotowość, za chęć. Dziękujemy za jedność! W jedności jest siła! Pamitajcie! Dzisiaj, 23 marca o godz. 9.00 rozpoczęły się negocjacje płacowe dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. na 2017 rok.
Niestety, pomimo skorygowania pewnych zapisów projektów porozumienia, strony jak do tej pory nie zbliżyły się stanowiskami. Podstawowe różnice dotyczą przede wszystkim kwot – wysokości podwyżek i nagród, co oczywiście przekłada się na zwiększenie ogólnej puli środków przeznaczonych przez pracodawcę na podwyżki płac.
W czwartek pod budynkiem administracyjnym odbyła się spontaniczna pikieta, w której uczestniczyli przedstawicie wszystkich organizacji związkowych.






Jest postęp, negocjacje ruszyły



Porozumiene Płacowe na rok 2017

Projekt porozumienia płacowego, w którym pracodawca wreszcie zrobił spory krok do przodu, jeżeli chodzi o konkretne kwoty, przekazany został stronie związkowej 10 marca br.


Teraz można powiedzieć, że rozmowy są prowadzone, a zaangażował się w nie bezpośrednio Dyrektor Generalny ArcelorMittal Poland S.A. - Geert Verbeeck. I są konkretne efekty.
Zmiana stanowiska pracodawcy to nasz wspólny sukces, nasz – bo wspólnie podczas pikiety pokazaliśmy, że mamy DOŚĆ takiego traktowania! Pokazaliśmy, że jesteśmy, że jest nas dużo i jak trzeba – upomnimy się o swoje. Pokazaliśmy swoją siłę.
Udostępniamy ostatnią propozycję pracodawcy w zakresie podwyżek płac na 2017r.
Aktualnie Solidarność analizuje poszczególne zapisy przekazanego dokumentu, po czym przekaże pracodawcy odpowiedź.
We wtorek, 14 marca w tej sprawie odbędzie się posiedzenie Prezydium Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A., na piątek natomiast zwołane zostało nadzwyczajne posiedzenie Międzyzakładowej Komisji dąbrowskiej Solidarności.


STARSZE WIADOMOŚCI


Na tych stronach mogą być użyte skrypty zapisujące niektóre dane w postaci plików cookies (reklamy, sondy, statystyki itp). Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na umieszczanie tych plików w Twoim komputerze. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies się zapisywały, wystarczy zablokować je w Twojej przeglądarce internetowej.

(C) 2007-2015 - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
- wszystkie prawa zastrzeżone - redakcja
e-mail -