Witamy na stronie Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. Dąbrowa Górnicza
WSTĄP DO NAS

WSTˇP DO NAS - NSZZ
             "Solidarność"


PRZEGLĄD PRASY

"Wolny Związkowiec"
Tygodnik "SOLIDARNO¦Ć"
Tygodnik "¦LASKO-DˇBROWSKI"


POMNIK
Porozumienia KatowickiegoFOTO GALERIATV SOLIDARNOŚĆ
(You Tube)AKTUALNE AKTY PRAWNE

AKTUALNE AKTY PRAWNE
            - strona Rządowego Centrum Legislacji z
            altualnymi aktami prawnymi zamieszczanymi już w
            dniu ukazania się.


EMERYTURA Z TFI PZU SA

EMERYTURA Z TFI PZU SA


PROGRAM GROSIKZOBACZ TEŻ

WIDZIANE Z SATELITY

Satelitarne zdjęcie Huty Katowice


DĄBROWA GÓRNICZA

Dąbrowa Górnicza - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego
Strona Mieszkańca Miasta Dąbrowa Górnicza
Muzeum Miejskie "SZTYGARKA" w Dąbrowie Górniczej


MIASTA SĄSIEDNIE

Sosnowiec - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Będzin - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego
Sławków - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Bolesław - Oficjalna Strona Urzędu Gminnego
Klucze - Oficjalna Strona Urzędu Gminnego Łazy - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego
Siewierz - Oficjalna Strona Urzędu Miasta i Gminy Psary - Oficjalna Strona Urzędu Gminnego


BAZA 20 tys. OFERT WYPOCZYNKOWYCH

ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ WIĘCEJ
ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ WIĘCEJ


POMAGAJĄ NAMPOGODADąbrowa Górnicza

C mojapogoda.com


PRZEWODNICZˇCY KOMISJI WYDZIAŁOWYCH / SPÓŁEKJUŻ JEST! Nowy numer "Wolnego Związkowca"

"Wolny Związkowiec"


ZAPRASZAMY
DO CZYTANIA


Posiedzenie MK i Sprawozdawcze ZOK-u

Informujemy członków Międzyzakładowej Komisji, iż kolejne posiedzenie MK Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza odbędzie się w środę, 21 czerwca br.

Delegatom na Zakładowe Zebranie Koordynacyjne Delegatów ZOK NSZZ ,,S” AMP S.A. przypominamy natomiast, iż XVIII sprawozdawcze zebranie odbędzie się w piątek, 23 czerwca br.


Walcownia Średnia zdobyła Puchar
w Turnieju o Puchar Przewodniczącego Solidarności


FOTO galeria >>

Drużyna z Walcowni Średniej zajęła I miejsce w Turnieju o Puchar Przewodniczącego MOZ NSZZ „Solidarność” AMP SA - DG rozegranym w sobotę, 10 czerwca br. w Okradzionowie. Rozgrywkom towarzyszyły liczne atrakcje dla najmłodszych - zabawy, konkursy, dmuchańce oraz mnóstwo nagród.

To była dobra zabawa, w tym roku ciesząca się szczególnym powodzeniem. Również wśród naszych milusińskich, którzy nie bacząc czy jest upał, czy pokrapuje deszczyk - dzielnie brali udział w atrakcyjnych grach i zabawach.

Tegoroczny turniej rozegrany został w miłej, ale emocjonującej atmosferze. Drużyny zajęły następujące miejsca:

I miejsce Walcownia Średnia
II miejsce Stalownia
III miejsce Maritex
IV miejsce Wielkie Piece.

Królem Strzelców został Paweł Niechciał.

Rozgrywkom sędziował nasz kolega z GJ - Damian Jędruch, za co serdecznie mu dziękujemy. Zdjęcia są na naszej stronie internetowej, możliwość zgrania w Związku.


Posiedzenie Międzyzakładowej Komisji

Informujemy członków Międzyzakładowej Komisji, iż kolejne posiedzenie MK Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza odbyło się w środę, 31 maja br.


Zatrudnienie w ZEN zaliczone do Karty Hutnika w AMP

Okres zatrudnienia w Zakładzie Energetycznym ZEN Sp. z o. o. i Zakładzie Usług Energetycznych Serwis Sp. z o. o. będzie uwzględniany do Karty Hutnika w ArceorMittal Poland S.A.

W odpowiedzi na wniosek dąbrowskiej Solidarności dotyczący wliczania okresu zatrudnienia w ZE ZEN i ZUE Serwis do stażu uprawniającego do Karty Hutnika - obecnym pracownikom AMP - pracodawca wyraził zgodę na to rozwiązanie od dnia 1 maja 2017r.

Stosowna informacja została przekazana Solidarności 10 maja br.


Diecezjalna Pielgrzymka Mężczyzn i Młodzieży Męskiej

Solidarność wzięła udział w Diecezjalnej Pielgrzymce Mężczyzn i Młodzieży Męskiej do Sanktuarium Najświętszej Marii Panny Anielskiej w Dąbrowie Górniczej, która odbyła się w dniu 21 maja br.

Uroczysta Suma w przypadającą jednocześnie uroczystość odpustową w 49 rocznicę koronacji łaskami słynącej figury NMP Anielskiej w Dąbrowie Górniczej odprawiona została o godz. 1200, a przewodniczył jej ks. Arcybiskup Stanisław Nowak.

Nowe planowanie czasu pracy dla czterobrygadowego systemu pracy

Nowe zasady planowania czasu pracy w systemie zmianowej organizacji pracy (4BOP) zaprezentował pracodawca stronie społecznej podczas spotkania Zespołu Roboczego, które odbyło się we wtorek 9 maja br. Według założenia - zmiany zostaną wprowadzone jeszcze w tym roku.

Pracodawca zamierza wprowadzić projekt nowego rozliczania czasu pracy 4 BOP pilotażowo w Zakładzie Stalownia już od 1 lipca br. na okres 3 miesięcy, a później w całej spółce. Przedstawił przy tym trzy możliwości, według których mogą być prowadzone rozliczenia czasu pracy w 4BOP:

1. Pierwsza z nich zakłada wypłatę stałego wynagrodzenia zasadniczego w każdym miesiącu. Wynagrodzenie to by było niezależne od ilości godzin zaplanowanych w IHCP i przepracowanych (mniejszej lub większej od normy kodeksowej w danym miesiącu). Dopiero po zakończeniu okresu rozliczeniowego nastąpiłoby porównanie czasu rzeczywiście przepracowanego i normatywnego z danego okresu rozliczeniowego i w przypadku wystąpienia godzin nadliczbowych - normalne wynagrodzenie za pracę w dniach wolnych oraz dodatki: 100% wynagrodzenia za każdą godzinę nadliczbową - płatne byłyby z wynagrodzeniem za ostatni miesiąc okresu rozliczeniowego. Przy zastosowaniu powyższego rozwiązania jednak pracownik otrzyma z opóźnieniem – dopiero na koniec kwartału rozliczeniowego normalne wynagrodzenie za pracę ponad normę.

2. Druga propozycja zakłada wypłatę w danym miesiącu wynagrodzenia zasadniczego, niezależnego od ilości godzin zaplanowanych i przepracowanych zgodnie z IHCP oraz wypłatę normalnego wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym. Po zakończeniu okresu rozliczeniowego nastąpiłoby porównanie rzeczywiście przepracowanego czasu z normatywnym i w przypadku wystąpienia godzin nadliczbowych - pracownik otrzyma wraz z wynagrodzeniem za ostatni miesiąc okresu rozliczeniowego dodatek 100% wynagrodzenia za każdą godzinę nadliczbową. To rozwiązanie właściwie jest tożsame z aktualnie stosowanym sposobem rozliczania czasu pracy w 4BOP.

3. Trzecia możliwość zaproponowana przez pracodawcę zakłada wypłatę w każdym miesiącu wynagrodzenia za czas pracy danego miesiąca - wyższe wynagrodzenie zasadnicze za pracę ponad normę, a niższe za pracę poniżej normy w danym miesiącu. Po zakończeniu okresu rozliczeniowego nastąpiłoby porównanie rzeczywiście przepracowanego czasu z normatywnym i w przypadku wystąpienia godzin nadliczbowych - pracownik otrzyma wraz z wynagrodzeniem za ostatni miesiąc okresu rozliczeniowego dodatek 100% wynagrodzenia za każdą godzinę nadliczbową. Ponadto mogą być przypadki, gdzie pracownik w danym miesiącu otrzyma niższą płacę zasadniczą niż przewiduje norma, wyższą, jeżeli pracował więcej niż norma lub taką samą jak w umowie o pracę.

Ponadto w III kwartale 2017r. obliczanie dodatku za pracę we wszystkich godzinach nadliczbowych wynikających z przekroczenia średniotygodniowej normy czasu pracy następować będzie z uwzględnieniem płacy zasadniczej pracownika z ostatniego dnia miesiąca danego okresu rozliczeniowego.

Wprowadzony zostanie nowy druk „Zlecenie pracy w dniu wolnym”, które będzie zawierać wskazanie, że za pracę w dniu wolnym wynikającym z przeciętnie pięciotygodniowego tygodnia pracy (w6) jedyną formą rekompensaty będzie wyznaczenie innego dnia wolnego. Dotychczasowy druk „zlecenie pracy w godzinach nadliczbowych” pozostanie dla zlecania pracy w nadgodzinach dobowych.

We wstępnie przeprowadzonej ocenie przedstawionej przez pracodawcę propozycji - Solidarność skłania się do wariantu 2 rozliczania czasu pracy w 4 BOP, który de facto aktualnie w AMP jest stosowany. W tej opcji zmianie ulegną jedynie kwestie związane z oznaczeniami w IHCP oraz z nanoszeniem poszczególnych symboli/ich zamiana przez operatorów czasu pracy. Przypominamy jednak, iż zamiana dni wolnych ma się odbywać w porozumieniu z pracownikiem, ewentualnie za 7 dniowym uprzedzeniem.

Wprowadzone zostaną w IHCP nowe oznaczenia:

w6 - dzień wolny od pracy, który wynika z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy (wolne za sobotę);
wn - wolne za niedzielę;
- wolne za święto występujące w danym okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela;
a także oznaczenia, które pojawią się w przypadku zatrudniania pracownika w w6, wn czy wś: wz6, wzn, wzś (wolne za...), przy czym w przypadku wzn i wzś - jeżeli pracownik nie będzie chciał rekompensaty pieniężnej za pracę w dniu wolnym.


Nowy wykaz posiłków profilaktycznych w ABC

Dla pracowników ABC uzgodniony został wykaz stanowisk uprawniających do posiłków profilaktycznych oraz wykup zwrotu podatku. Nowy wykaz znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce „Dokumenty”.

Wykup podatku w przypadku pracowników, którzy uprawnieni byli na dzień 31 grudnia 2016r. do otrzymania zwrotu podatku dochodowego od kosztów wykorzystanych posiłków i zgodnie z nowym wykazem utracą uprawnienia do otrzymywania posiłków profilaktycznych i obciążeni będą podatkiem dochodowym od posiłków regeneracyjnych - od 1 czerwca 2017r. kwota zwrotu podatku włączona zostanie do miesięcznego wynagrodzenia pracownika metodą brutto do brutta wg. zasad:

• 37,77zł - pracownikom, którzy nie będą uprawnieni do posiłków profilaktycznych;
• 22.03zł pracownikom, którzy będą uprawnieni do posiłków profilaktycznych w okresie zimowym.

W przypadku pracowników, którzy nabędą uprawnienia do posiłków profilaktycznych przez cały rok - zwrot podatku nie będzie przysługiwał i nie zwiększy nie płaca zasadnicza.

wykaz posiłków profilaktycznych w ABC


Msza w intencji Hutników

FOTO galeria >>

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza uczestniczyła w Mszy świętej w intencji hutników i ich rodzin.

Uroczysta Msza Święta odprawiona została - jak co roku w Dniu Hutnika, tj. w dniu 4 maja br. o godz. 1800 w Kościele pw. Św. Floriana w Sosnowcu-Zagórzu, ul. Gen. T. Bora-Komorowskiego 2.

Podczas Mszy dokonany został akt zawierzenia hutników opiece świętego Floriana.


Solidarność podpisze porozumienie płacowe na 2017r.
Solidarność podpisze parafowane w dniu 21 kwietnia br. porozumienie płacowe dla pracowników ArcelroMittal Poland S.A. na 2017r.

W poniedziałek, 24 kwietnia br. podczas nadzwyczajnego posiedzenia członkowie Międzyzakładowej Komisji przyjęli treść wynegocjowanego dokumentu. Również w ramach Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” – w dniu 26 kwietnia br. na „tak” zakończyło się głosowanie Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A.

W związku z przyjęciem przez organy statutowe Związku porozumienia – Solidarność w ustalonym terminie je podpisze.


Mały Hutnik
Specjalny dodatek z okazji Dnia Hutnika - tzw. Mały Hutnik zostanie wypłacony pracownikom ArcelorMittal Poland S.A. wraz z wynagrodzeniem za kwiecień br. w wysokości 350,33 zł.
Mały Hutnik wynika z zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy i stanowi równowartość 6% średniej płacy w spółce w I kwartale 2017r.

========

Pracownicy Przedsiębiorstwa Usług Kolejowych Kolprem Sp. z o. o. wraz z wynagrodzeniem za kwiecień 2017r. – tj. do 10 maja otrzymają dodatek z okazji Dnia Hutnika w wysokości 337,25 zł.
Specjalny dodatek przysługuje pracownikom zatrudnionym i otrzymującym wynagrodzenie w dniu wypłaty dodatku, bez względu na wymiar czasu pracy i ilość zawartych umów.


Porozumienie płacowe na 2017 r. zostało parafowane,
ale by weszło w życie - strony muszą je jeszcze podpisać.
Strony dialogu społecznego w ArcelorMittal Poland S.A. odbyły w dniu 21 kwietnia 2017r. kolejne spotkanie negocjacyjne poświęcone wypracowywaniu treści zapisów porozumienia płacowego.

W trakcie spotkania, po dokonaniu kolejnych modyfikacji wzajemnych stanowisk, Strony parafowały treść porozumienia płacowego na rok 2017.

Strony ustaliły dodatkowo, że formalne podpisywanie porozumienia płacowego nastąpi po podjęciu stosownych decyzji przez organy statutowe poszczególnych zakładowych organizacji związkowych, nie później niż do 30 kwietnia br.

Powyższa oznacza, że Solidarność podpisze porozumienie płacowe na 2017r. dla pracowników w wypracowanej treści jeśli taką decyzję podejmie kolejno – Międzyzakładowa Komisja dąbrowskiej Solidarności oraz Zakładowa Organizacja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A.

Nadzwyczajne posiedzenie MK tym temacie odbędzie się w poniedziałek, o godz. 14.00 w budynku związkowym – sala 119.

ZOK decyzję podejmie do końca przyszłego tygodnia.

Tekst porozumienia płacowego


ZMIANA DATY NEGOCJACJI.

Kolejne spotkanie negocjacyjne w zakresie wzrostu płac dla pracowników w roku 2017 odbędzie się w piątek, 21 kwietnia br. Poprzednio ustalony na dzień 13 kwietnia br. termin spotkania pracodawca w dniu dzisiejszym (12 kwietnia) przełożył.


Komunikat Stron ze spotkania przedstawicieli Pracodawcy i Zakładowych Organizacji Związkowych, odbytego w Dąbrowie Górniczej w dniu 10.04.2017r.
Strony dialogu społecznego w ArcelorMittal Poland S.A. odbyły w dniu 10.04.2017r. kolejne spotkanie negocjacyjne poświęcone wypracowywaniu treści zapisów Porozumienia Płacowego, które po serii spotkań negocjacyjnych pozostają rozbieżne.

W trakcie spotkania zarówno Pracodawca jak i Zakładowe Organizacje Związkowe zmodyfikowali swoje stanowisko płacowe wyrażając przekonanie, że powyższe pozwoli na dokonanie końcowych uzgodnień w zakresie zapisów Porozumienia Płacowego.

Na wniosek Pracodawcy Strony ustaliły, że negocjacje będą kontynuowane w dniu 13.04.2017r.

Komunikat stron


Negocjacje płacowe w poniedziałek

W poniedziałek, 10 kwietnia br. odbędzie się posiedzenie Zespołu Centralnego, na którym kontynuowane będą negocjacje podwyżek płac dla pracowników ArcelorMittal Poland SA na 2017r.

W negocjacjach – zgodnie z decyzją Prezesa Zarządu Sanjay Samaddara
ma uczestniczyć Dyrektor Personalny – Pani Monika Roznerska.


STARSZE WIADOMOŚCI


Na tych stronach mogą być użyte skrypty zapisujące niektóre dane w postaci plików cookies (reklamy, sondy, statystyki itp). Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na umieszczanie tych plików w Twoim komputerze. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies się zapisywały, wystarczy zablokować je w Twojej przeglądarce internetowej.

(C) 2007-2015 - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
- wszystkie prawa zastrzeżone - redakcja
e-mail -