Międzyzakładowa
Organizacja
Związkowa
Prezydium MOZ NSZZ S AMP

ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza


PRZEWODNICZĄCY KOMISJI WYDZIAŁOWYCH / SPÓŁEK


...
....


D - NIEMIECKI GB -
 ANGIELSKIF - FRANCUSKII - WŁOSKIRUS - ROSYJSKIE -
 HISZPAŃSKICS - CZESKIUA - UKRAIŃSKIIND - HINDI
Międzyzakładowe Zebranie DelegatówInformujemy Delegatów na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza, iż zebranie odbędzie się 2 marca 2018 r. w siedzibie Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” (Katowice, ul. Floriana 7) o godz. 800.

Solidarność organizuje dojazd na zebranie spod budynku związkowego DAMM 4 o godz. 700.

Jednocześnie informujemy, iż Delegaci, którzy zamierzają kandydować w wyborach:

- na Przewodniczącego Komisji MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. – Dąbrowa Górnicza;
- na Członka Międzyzakładowej Komisji;
- na Członka Międzyzakładowej Komisji Rewizyjnej;
- na funkcję Delegata na Zakładowe Zebranie Koordynacyjne ZOK NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A.;
- na funkcję Delegata na Walne Zebranie Delegatów Regionu i sekcji branżowych;

zobowiązani są do wypełnienia ankiet osobowych (zgodnie z decyzją Komisji Krajowej oraz Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”). W przypadku kandydowanie na więcej niż jedną funkcję – należy wypełnić odpowiednio większą ilość ankiet lub posiadać potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” przez Regionalną Komisję Wyborczą kopię.

Ankiety
dostępne są w sekretariacie Związku.


Zwiększona ilość biletów do kina

Decyzją Prezydium MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza podjętą w związku z dużym zainteresowaniem kuponami do kina Helios - w miesiącu lutym Solidarność dobrała kolejną pulę kuponów.

Zapraszamy osoby, które w lutym - ze względu na brak kuponów - nie miały ich możliwości nabyć. Przypominamy jednocześnie, iż Członek Związku może pobrać maksymalnie 2 kupony na dany miesiąc. Dystrybucja kuponów odbywa się w sekretariacie Związku - budynek DAMM 4, pok. 6. Odbiór osobisty.


Posiedzenie MK

Informujemy Członków Międzyzakładowej Komisji MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza, iż kolejne posiedzenie MK odbyło się w środę 14 lutego br. o godz. 8.00 w budynku związkowym DAMM 4 pok. 119.


Jest porozumienie płacowe dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A.FOTO galeria


W dniu 05.02.2018r. Pracodawca i Zakładowe Organizacje Związkowe AMP S.A. – Strony ZUZP, uzgodniły i parafowały treść Porozumienia Płacowego na lata 2018 i 2019.

Najważniejsze z dokonanych uzgodnień przedstawione są poniżej.

I. Płace zasadnicze.

1. Rok 2018 – na podwyżki dla pracowników przeznaczona zostaje następująca kwota:

1) 120 PLN/pracownika – na podwyżki ogólne od dnia 1 stycznia
2018 roku, >> WIĘCEJ >>


Komisja Wydziałowa Administracji

Teresa Zaręba została Przewodniczącą Komisji Wydziałowej Administracji.

Wybory odbyły się 2 lutego 2018 r.

Do Komisji zostali wybrani: Agnieszka Białas, Leokadia Krymiec, Barbara Kucharczyk.

Na funkcję Delegata na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal poland S.A. – Dąbrowa Górnicza na kadencję 2018-2022 wybrano: Ewa Olszańska, Bożena Jadwiga Maciejczyk oraz Teresa Zaręba.


Komisja ArcelorMittal Distribution Solution Poland Sp. z o. o.

Mirosław Grzych został Przewodniczącym Komisji ArcelorMittal Distribution Solution Poland Sp. z o. o.

Wybory odbyły się 2 lutego 2018 r.

Do Komisji wybrano następujące osoby: Marcin Doskocz i Jacek Walencik.

Delegatem na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal poland S.A. – Dąbrowa Górnicza na kadencję 2018-2022 będzie: Mirosław Grzych.


Komisja Emerytów i Rencistów

Andrzej Chrzanowski został Przewodniczącym Komisji Emerytów i Rencistów.

Wybory zostały przeprowadzone 1 lutego 2018 r.

W skład Komisji weszli: Jan Czerw, Zenon Gradzik, Stanisław Leśniewski, Zbysław Lewiński, Alojzy Lorek, Ireneusz Płocha, Zdzisław Waleński, Bolesław Wileczek.

Delegatami na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów MOZ NSZZ „Solidarność: ArcelorMittal Poland S.A. – Dąbrowa Górnicza na kadencję 2018 – 2022 zostali: Andrzej Chrzanowski, Jan Czajkowski, Jan Czerw, Zenon Gradzik, Andrzej Jonkisz, Zbysław Lewiński, Alojzy Lorek, Adam Oczkowski, Ireneusz Płocha, Zofia Płocha.
Przeprowadzono również wybory do Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów. Delegatami zostali: Andrzej Chrzanowski, Zbysław Lewiński, Ireneusz Płocha, Bogusław Wileczek.


Komisja ArcelorMittal Business Centre of Excellence Group Sp. z o. o.

Elżbieta Jędrusik została Przewodniczącą Spółki ArcelorMittal Business Centre of Excellence Group Sp. z o. o.

Wybory odbyły się 1 lutego 2018 r.

Do Komisji wybrane zostały: Folwarczny Ewa i Gorczyczyńska Urszula.

Funkcję Delegata na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. – Dąbrowa Górnicza w kadencji 2018-2022 pełnić będzie Elżbieta Jędrusik.


Komisja ArcelorMittal Service Group Sp. z o. o.

Zdzisław Sobieraj został Przewodniczącym Komisji ArcelorMittal Service Group Sp. z o. o.

Wybory przeprowadzone zostały 30 stycznia 2018 r.

Do Komisji zostali wybrani: Chabior Dariusz, Kochanowski Sławomir, Łuba Monika, Śpiewak Jacek.

Delegatami na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. – Dąbrowa Górnicza na kadencję 2018 – 2022 zostali: Chabior Dariusz, Jabłoński Karol, Kochanowski Sławomir, Łuba Monika, Sobieraj Zdzisław, Śpiewak Jacek.


Wzrost dodatków w Sanpro Synergy

Aneks do Regulaminu Wynagradzania w Sanpro Synergy Sp. z o. o. z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r. został uzgodniony w poniedziałek, 29 stycznia 2018 r.

Zakłada on wzrost dla pracowników branży hutniczej pracujących na zmiany w systemie czterobrygadowym lub w równoważnym systemie czasu pracy dodatku zmianowego do wysokości 5,75 zł brutto za każdą godzinę pracy w normatywnym (kodeksowym) czasie pracy oraz wzrost dodatku za pracę w porze nocnej do wysokości 3,72 zł brutto za każdą godzinę.


Komisja Alkat Sp. z o. o.

Mariusz Wolny został Przewodniczącym Komisji Alkat Sp. z o. o.

Wybory odbyły się 26 stycznia 2018 r.

Do Komisji wybrani zostali: Rafał Koszowski, Tomasz Tabor.

Delegatem na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. – Dąbrowa Górnicza na kadencję 2018 – 2022 jest Mariusz Wolny.STARSZE WIADOMOŚCI


WSTĄP DO NAS

WSTˇP DO NAS - NSZZ
             "Solidarność"PRZEGLĄD PRASY.

"Wolny Związkowiec"

Tygodnik "¦LASKO-DˇBROWSKI"

Tygodnik "SOLIDARNO¦Ć"TVSolidarnosc - You Tube

AKTUALNE AKTY PRAWNE
            - strona Rządowego Centrum Legislacji z
            altualnymi aktami prawnymi zamieszczanymi już w
            dniu ukazania się.Bł. Jerzy POPIEŁUSZKO - patron Solidarności

Sierpień1980.pl


Dąbrowa Górnicza - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Strona Mieszkańca Miasta Dąbrowa Górnicza Muzeum Miejskie "SZTYGARKA" w Dąbrowie Górniczej ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ WIĘCEJ
Klucze - Oficjalna Strona Urzędu GminnegoŁazy - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Siewierz - Oficjalna Strona Urzędu Miasta i Gminy Psary - Oficjalna Strona Urzędu Gminnego Sosnowiec - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Będzin - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Sławków - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Bolesław - Oficjalna Strona Urzędu Gminnego


Na tych stronach mogą być użyte skrypty zapisujące niektóre dane w postaci plików cookies (reklamy, sondy, statystyki itp). Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na umieszczanie tych plików w Twoim komputerze. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies się zapisywały, wystarczy zablokować je w Twojej przeglądarce internetowej.

(C) 2007-2018 - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
- wszystkie prawa zastrzeżone - redakcja
e-mail -