Fundamentalne zasady związane z zamówieniami publicznymi

Jakie są fundamentalne zasady związane z zamówieniami publicznymi? Po co są one regulowane przez prawo? Jest to związane z tym, że zamówienia publiczne są ogłaszane po to, by wyłonić realizatora usług czy dostaw, który nie tylko zaproponuje najlepszą cenę podczas przetargu (lub w innym trybie zamówienia publicznego), ale też prace wykonana najlepiej. Zasady są zatem po to, by nie dochodziło do naruszeń, a każdy podmiot ubiegający się o realizację zamówienia miał równe szanse.

Zamówienia publiczne – fundamentalne zasady

O jakich fundamentalnych zasadach jest zatem mowa w przypadku zamówień publicznych?

  • jedna z najważniejszych to zasada uczciwej konkurencji – postępowanie powinny być prowadzone w sposób zapewniający uczciwą konkurencję. Kolejna bardzo ważna zasada to zasada równości – wszystkie podmioty ubiegające się o realizację powinny być traktowane na równi (czyli nie można wykorzystywać jakichkolwiek koneksji i powiązań),
  • zasada bezstronności i obiektywizmu – w postępowaniu nie mogą brać udziału osoby związane z wykonawcą (na przykład nie mogą otwierać dokumentów ofertowych i ogłaszać, kto wygrał),
  • zasada jawności – wszystko powinno być jawne, czyli na przykład kwota zaproponowana w przetargu,
  • pierwszeństwo trybów realizacji, takich jak przetarg ograniczony i nieograniczony.

Co fundamentalne zasady oznaczają dla wykonawcy?

Podstawowe zasady dają dużo bezpieczeństwa wykonawcy, który może korzystać z licznych praw i na przykład odwołać się od decyzji, jeżeli będzie obawa o to, że w trakcie postępowania o zamówienie nie zostały spełnione wszystkie zasady. Można też zgłaszać protesty czy domagać się wyjaśnień – wszystko to musi być oczywiście udokumentowane i prowadzone na drodze pisemnej.

Zapraszamy na https://www.pierog.pl.

News Reporter

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *