W jakich trybach najczęściej realizowane są zamówienia publiczne?

Zamówienia publiczne obostrzone są licznymi przepisami dotyczącymi między innymi tego, w jakim trybie zostaną one ogłoszone oraz w jaki sposób zostanie wybrany wykonawca. Zamówienia publiczne opiewające bardzo często na wysokie kwoty to w końcu smaczny kąsek dla firm i instytucji realizujących – to możliwość rozwoju dla biznesu. Zasada konkurencyjności i jawności zakłada, że do realizacji zamówień publicznych mogą zgłaszać się różne firmy czy instytucje (na przykład fundacje).

Zamówienia publiczne – najczęstsze tryby

Jeden z najczęstszych trybów postępowania, które ma na celu wyłonić wykonawcę to po prostu przetarg nieograniczony. Informacja o zamówieniu publicznym zostaje podana do publicznej wiadomości, oferty mogą po prostu składać zainteresowani. Równie popularny jest przetarg ograniczony – wykonawcy najpierw składają wnioski o dopuszczenie do przetargu. Jeżeli zostanie ono zaakceptowane – mogą oni dopiero wtedy składać swoje oferty cenowe. W przypadku zamówień publicznych najczęściej są one rozstrzygane właśnie drogą przetargu ograniczonego lub nieograniczonego.

Rzadziej spotykane tryby

Rzadziej spotykany jest tryb wyboru wykonawcy zamówienia publicznego przez negocjacje z ogłoszeniem. Tryb ten jest wprowadzony na przykład wtedy, gdy po wcześniejszym ogłoszeniu przetargu ograniczonego lub nieograniczonego, nie udało się wyłonić wykonawcy. Wykonawca mógł nie zostać wyłoniony na przykład ze względu na niespełnienie wszystkich wymogów (zdarza się to bardzo często, gdyż przepisy dotyczące przystępowania do przetargów w zamówieniach publicznych są wyjątkowo mocno wyśrubowane). Inne spotykane tryby to negocjacje bez ogłoszenia, dialog konkurencyjny, zamówienie z wolnej ręki, zapytanie o cenę.

News Reporter