Najważniejsze ogólne zasady udzielania zamówień publicznych

Współcześnie, ze względu na bardzo wiele realizowanych w naszym kraju projektów unijnych, ogłaszanych jest mnóstwo zamówień publicznych. Warto trochę wiedzieć na ich temat, między innymi orientować się w tym, jakie są podstawowe zasady udzielania zamówień.

Zamówienia publiczne – podstawowe ogólne zasady

Zamówienie publiczne są jawne i podobne do ogólnej wiadomości. Wszystko to po to, by każdy podmiot (firma, fundacja, osoba prowadząca działalność gospodarczą) mógł przystąpić do ogłoszonego przetargu, który jest jednym z trybów rozstrzygania zamówienia publicznego. Uczciwa konkurencja, eliminowanie nieuczciwych praktyk – to właśnie ma na celu jawność zamówień publicznych. Równe traktowanie starających się o zamówienie podwykonawców, którzy spełniają określone kryteria, do których należą między innymi dobra sytuacja ekonomiczna, nie zaleganie ze składkami ZUS oraz wiele innych.

Ciekawostki związane z zamówieniami publicznymi

Jedną z ciekawostek jest to, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się zawsze w języku polskim. Liczne obostrzenia regulują to, kto nie może brać udziału w przygotowywaniu postępowania, tak by w żaden sposób nie zostały naruszone przepisy dotyczące zachowania uczciwej konkurencji. W przetargach na zamówienia publiczne zwykle chodzi o tak spore kwoty, które mogą „być albo nie być” dla niejednej firmy, szczególnie z branży szkoleniowej. W ostatnich latach, kiedy to w Polsce tak wiele dzieje się w związku z projektami realizowanymi przy udziale środków z Unii Europejskiej, mnóstwo firm funkcjonuje tylko i wyłącznie dzięki zamówieniom publicznym.

News Reporter