Co warto wiedzieć na temat wykonawców zamówień publicznych?

O zamówieniach publicznych w ostatnich latach jest bardzo głośno, co związane jest między innymi z ogłoszeniem sporej liczby przetargów na wykonanie różnych prac (usług, dostaw czy prac budowlanych, które są finansowane ze środków Unii Europejskiej). Kto zatem może przystępować do przetargów ograniczonych i nieograniczonych, aby ubiegać się o zostanie wykonawcą?

Zamówienia publiczne – wykonawca

Wykonawcą zamówień publicznych mogą być osoby fizyczne lub osoby prawne, które muszą spełnić szereg warunków i obostrzeń. Dotyczą one między innymi sytuacji finansowej, wcześniejszego doświadczenia w realizowaniu konkretnych usług lub dostaw. Wykonawcy mogą łączyć się, tworząc na przykład konsorcjum – to bardzo przydatne rozwiązanie, ułatwiające możliwość przystąpienia do przetargu ( jeżeli dana firma nie posiada konkretnego doświadczenia w realizacji, ale posiada je partner, z którym tworzy konsorcjum).

Przetarg publiczny – warunki uczestniczenia

O udział w przetargu na realizację mogą ubiegać się tylko określone podmioty, które dają należytą gwarancję, że zdołają prawidłowo wykonać zamówienie. Mowa tutaj zatem o posiadaniu odpowiedniego doświadczenia, kwalifikacji, odpowiedniego zaplecza technicznego ( na przykład maszyny). Pod uwagę brana jest również sytuacja ekonomiczna – czyli na przykład to, czy przystępujący do przetargu nie jest bankrutem (brak środków finansowych mógłby uniemożliwić odpowiednią realizację zadania, nie zawsze przewidziana jest zaliczka). Bardzo ważna jest również czysta sytuacja w instytucjach takich jak ZUS czy Urząd Skarbowy.

News Reporter