Co to są zamówienia publiczne

Termin zamówienia publiczne jest szeroko znany ze słyszenia, jednak tak naprawdę mało kto potrafi go rozwinąć i wyjaśnić. Czym zatem są zamówienia publiczne, jakie przepisy prawne je regulują, gdzie można znaleźć najnowsze ogłoszenia o zamówieniach publicznych? Garść przydatnych informacji poniżej.

Zamówienia publiczne i regulacje prawne

Prawo zamówień publicznych reguluje między innymi ważne zasady oraz tryby udzielania zamówień publicznych. Trybami udzielenia zamówienia publicznego są między innymi przetarg ograniczony oraz nieograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, zamówienia z wolnej ręki, zapytanie o cenę. Zamówienia publiczne powinny być przeprowadzane tak, aby zachować uczciwą konkurencję, oraz w różny sposób traktować zgłaszających się wykonawców. Z założenia zamówienia publiczne muszą być ogłoszone w języku polskim, a informacje o zamówienia muszą być jawne i dostępne, na przykład na stronie internetowej instytucji czy urzędu, w zakładce BIP. To właśnie tam można wertować aktualne zamówienia publiczne, na które odpowie się, składając swoją ofertę.

Czego dotyczą zamówienia publiczne

Czego w ogóle dotyczą zamówienia publiczne? Po pierwsze usług – mowa tutaj o różnego rodzaju usługach, chociażby takich jak na przykład transport, usługi cateringowe czy reklamowe, które bardzo często są kojarzone na przykład z realizowaniem projektów unijnych. Następnie zamówienia publiczne mogą dotyczyć dostaw – świetnym przykładem może być tutaj dostawa materiałów reklamowych. Trzeci typ zamówień publicznych dotyczy wykonania robót budowlanych ( na przykład remontu, przebudowy obiektu).

News Reporter