Obowiązujące obecnie progi unijne dla zamówień publicznych

Zamówienie publiczne obostrzone są różnymi przepisami. Niektóre z nich dotyczą wartości zamówień – przepisy prawa zamówień publicznych dotyczą tych zamówień oraz konkursów, których wartość nie jest wyższa niż 30 000 euro. Ważne są również tak zwane progi unijne, o których pokrótce poniżej.

Zamówienia publiczne – obowiązujące progi unijne

Zamówienia, które opiewają na wyższą kwotę niż 30 000 euro (o co tak naprawdę nie trudno w przypadku na przykład poważnych zamówień na prace budowlane czy usługi), obostrzone są bardziej rygorystycznymi przepisami. Dotyczy to na przykład bardziej wyśrubowanych standardów postępowania, ogłaszania informacji o przetargach, czy wreszcie wybierania wykonawcy. Jednym słowem wszędzie tam, gdzie mowa jest o naprawdę bardzo dużych pieniądzach, całe postępowanie musi być jeszcze bardziej transparentne, czyli przejrzyste i jawne.

Progi unijne

W zależności od rodzaju zamówienia publicznego, progi unijne zmieniają się. Poniżej obowiązujące kwoty:

  • w przypadku robót budowlanych próg unijny to 5.548.000 euro
  • w przypadku dostaw i usług progi unijne różnią się, w zależności od tego, która instytucja ogłasza przetarg. W przypadku sektora rządowego jest to kwota 144.000 euro ( to tak zwany próg podstawowy). W przypadku na przykład zamówień dotyczących obronności kraju, próg unijny to kwota 443.000 euro. Raz jeszcze dla przypomnienia – progi unijne oznaczają, że jeżeli zamówienie opiewa na kwotę wyższą niż wskazana, jest ono bardziej rygorystycznie przeprowadzane, obostrzone większą liczbą przepisów.
News Reporter