Obowiązujące obecnie progi unijne dla zamówień publicznych

Zamówienie publiczne obostrzone są różnymi przepisami. Niektóre z nich dotyczą wartości zamówień – przepisy prawa zamówień publicznych dotyczą tych zamówień oraz konkursów, których wartość nie jest wyższa niż 30 000 euro. Ważne są również tak zwane progi unijne, o których pokrótce poniżej.

Zamówienia publiczne – obowiązujące progi unijne

Zamówienia, które opiewają na wyższą kwotę niż 30 000 euro (o co tak naprawdę nie trudno w przypadku na przykład poważnych zamówień na prace budowlane czy usługi), obostrzone są bardziej rygorystycznymi przepisami. Dotyczy to na przykład bardziej wyśrubowanych standardów postępowania, ogłaszania informacji o przetargach, czy wreszcie wybierania wykonawcy. Jednym słowem wszędzie tam, gdzie mowa jest o naprawdę bardzo dużych pieniądzach, całe postępowanie musi być jeszcze bardziej transparentne, czyli przejrzyste i jawne.

Progi unijne

W zależności od rodzaju zamówienia publicznego, progi unijne zmieniają się. Poniżej obowiązujące kwoty:

  • w przypadku robót budowlanych próg unijny to 5.548.000 euro
  • w przypadku dostaw i usług progi unijne różnią się, w zależności od tego, która instytucja ogłasza przetarg. W przypadku sektora rządowego jest to kwota 144.000 euro ( to tak zwany próg podstawowy). W przypadku na przykład zamówień dotyczących obronności kraju, próg unijny to kwota 443.000 euro. Raz jeszcze dla przypomnienia – progi unijne oznaczają, że jeżeli zamówienie opiewa na kwotę wyższą niż wskazana, jest ono bardziej rygorystycznie przeprowadzane, obostrzone większą liczbą przepisów.
News Reporter

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *