Powrót do strony głównejMiędzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza


||: POWRÓT DO STRONY GLÓWNEJ <> WOLNY ZWIĄZKOWIEC <> GALERIA <> STRUKTURY MOZ i ZOK <>


CZŁONKOWIE MIĘDZYZAKŁADOWEJ ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" ArcelorMittal Poland S.A. - DĄBROWA GÓRNICZA W STRUKTURACH PONADZAKŁADOWYCH I EUROPEJSKIEJ RADZIE ZAKŁADOWEJ ARCELORMITTAL EUROPE


-
Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność"


Delegaci na WZD:

1. Jerzy Goinski
3. Lech Majchrzak
4. Miroslaw Nowak
5. akub Słomczyński J

Członkowie Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność":

1. Jerzy Goinski
2. Miroslaw
Nowak

-
Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność"


Delegaci na Krajowy Zjazd Delegatów:

1. Jerzy Goinski
2. Lech Majchrzak

Czlonek Komisji Krajowej:

1. Jerzy Goiński

Czlonek Komisji Statutowej:

1. Lech Majchrzak

-
Regionalna Sekcja Hutnictwa NSZZ "Solidarność"
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego


Delegaci na WZD:

1. Dariusz Chmiel
2. Robert Dębiec
3. Jerzy Goiński
4. Sławomir Kochanowski
5. Miroslaw Nowak
6. Mariusz Pietruszka
7. Włodzimierz Rebeta
8. Stanislaw Skalski
9. Stanislaw Szrek
10. Krzysztof Węgrzyniak

Rada RSH:

1. Sławomir Kochanowski
2. Miroslaw Nowak
3. Stanislaw Szrek

-
Sekcja Krajowa Hutnictwa NSZZ "Solidarność"


Delegaci na WZD:

1. Dariusz Chmiel
2. Robert Dębiec
3. Jerzy Goiński
4. Sławomir Kochanowski
5. Miroslaw Nowak
6. Mariusz Pietruszka
7. Włodzimierz Rebeta
8. SStanislaw kalski
9. Stanislaw Szrek
10. Krzysztof Węgrzyniak

Rada SKH:

1. Jerzy Goiński
2. Miroslaw Nowak
3. Stanislaw Szrek

-
Regionalny Sekretariat Przemyslu Metalowego NSZZ "Solidarność"
Regionu Śląsko-DąbrowskiegoDelegaci na WZD:

1. Sławomir Kochanowski
2. Mirosław Nowak
3. Stanisław Szrek,

Rada RSM:

1. Stanisław Szrek

-
Krajowy Sekretariat Przemyslu Metalowego NSZZ "Solidarność"


Delegaci na Kongres:

1. Jerzy Goiński
2. Sławomir Kochanowski
3. Mirosław Nowak
4. Mariusz Pietruszka
5. Stanisław Szrek

Rada KSPM:

1. Mirosław Nowak

Komisja Rewizyjna KSPM:

1. Stanisław Szrek

-
Europejska Rada Zakładowa ArcelorMittal


1. Jerzy Goinski
2. Lech Majchrzak


(C) 2007 - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
- wszystkie prawa zastrzeżone - webmaster
e-mail -