Powrót do strony głównejMiędzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza


||: POWRÓT DO STRONY GLÓWNEJ <> WOLNY ZWIĄZKOWIEC <> GALERIA <> STRUKTURY MOZ i ZOK <>


STRUKTURA ZAKŁADOWEJ ORGANIZACJI KOORDYNACYJNEJ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"
ArcelorMittal Poland S.A.Walne Zebranie Delegatów
ZOK NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A.

|
_______________________________|_______________________________
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Zakładowa Koordynacyjna Komisja Rewizyjna
ZOK NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A.


Zakładowa Komisja Koordynacyjna ZOK NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A.

__________________________________________________________________|
__________________________________________________________________|
__________________________________________________________________|
__________________________________________________________________|
__________________________________________________________________|
__________________________________________________________________|
|

Prezydium Zakładowej Komisji Koordynacyjnej
NSZZ "S" ArcelorMittal Poland S.A.

_________________________________________|________________________
_________________________________________|________________________
__________________________________________________________________________________________________
|
--------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|
--------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|

MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza


MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Kraków


MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Sosnowiec


MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Świętochłowice


MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A.
- Huta Królewska - Huta Kościuszko S.APREZYDIUM

1. Jerzy Goiński- Przewodniczący,
2. Władysław Kielian - Wiceprzewodniczący,
3. Tadeusz Stasielak - Skarbnik,
4. Lech Majchrzak - Sekretarz,- Przewodniczący
- Wiceprzewodniczący
- Skarbnik
- Sekretarz

5. Mieczysław Czarnecki - Członek Prezydium.
6. Zbigniew Maligłówka - Członek Prezydium.
7. Zbigniew Wesoły - Członek Prezydium.
8. Andrzej Uglorz - Członek Prezydium.

- Członek
- Członek
- Członek
- Członek