Powrót do strony głównejMiędzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza


||: POWRÓT DO STRONY GLÓWNEJ <> WOLNY ZWIĄZKOWIEC <> GALERIA <> STRUKTURY MOZ i ZOK <>


STRUKTURA ZAKŁADOWEJ ORGANIZACJI KOORDYNACYJNEJ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"
ArcelorMittal Poland S.A.Walne Zebranie Delegatów
ZOK NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A.

|
_______________________________|_______________________________
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Zakładowa Koordynacyjna Komisja Rewizyjna
ZOK NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A.


Zakładowa Komisja Koordynacyjna ZOK NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A.

__________________________________________________________________|
__________________________________________________________________|
__________________________________________________________________|
__________________________________________________________________|
__________________________________________________________________|
__________________________________________________________________|
|

Prezydium Zakładowej Komisji Koordynacyjnej
NSZZ "S" ArcelorMittal Poland S.A.

_________________________________________|________________________
_________________________________________|________________________
__________________________________________________________________________________________________
|
--------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|
--------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|

MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza


MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Kraków


MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Sosnowiec


MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Świętochłowice


MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A.
- Huta Królewska - Huta Kościuszko S.APREZYDIUM

1. Jerzy Goiński- Przewodniczący,
2. Władysław Kielian - Wiceprzewodniczący,
3. Tadeusz Stasielak - Skarbnik,
4. Lech Majchrzak - Sekretarz,- Przewodniczący
- Wiceprzewodniczący
- Skarbnik
- Sekretarz


5. Andrzej Grabski
6. Stanisław Lebiest
7. Krzysztof Pfister
8. Krzysztof Stypuła
9. Roman Wątkowski
10. Mirosław Nowak
11. Ireneusz Płocha
12. Stanisław Szrek
13. Mieczysław Czarnecki
14. Andrzej Uglorz
15. Zbigniew Wesoły
16. Zbigniew Maligłówka
17. Robert Dębiec


- Członek
- Członek
- Członek
- Członek
- Członek
- Członek
- Członek
- Członek
- Członek
- Członek
- Członek
- Członek
- Członek


(C) 2007 - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
- wszystkie prawa zastrzeżone - webmaster
e-mail -