Powrót do strony głównejMiędzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza


||: POWRÓT DO STRONY GLÓWNEJ <> WOLNY ZWIĄZKOWIEC <> GALERIA <> STRUKTURY MOZ i ZOK <>


STRUKTURA MIĘDZYZAKŁADOWEJ ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"
ArcelorMittal Poland S.A. - DĄBROWA GÓRNICZAWalne Zebranie Delegatów
MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza

|
____________________________________|____________________________________
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Komisja Rewizyjna
MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza


Międzyzakładowa Komisja
MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza

________________________________________________________________________|
________________________________________________________________________|
|
-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|
-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

Prezydium
MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A.- Dąbrowa Górnicza


Komisja Budżetowa
MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A.- Dąbrowa Górnicza


Komisja Zapomóg
MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A.- Dąbrowa Górnicza

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komisje Wydziałowe/Spółek
MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A.- Dąbrowa Górnicza
Akseńczyk Elżbieta
Chmiel Dariusz
Chrzanowski Andrzej
Dębiec Robert
Flis Jerzy
Gościńczyk Andrzej
Goinski Jerzy
Grębosz Teresa
Haniewicz Mirosława
Jabłoński Karol
Kochanowski Sławomir
Konwińska Karolina
Majchrzak Lech
Makieła Piotr
Marek Stanisław
Marzec Andrzej
Motyl Zygmunt
Nowak Mirosław
Olszańska Ewa
Opler Piotr
Owczarek Marian
Pasierbek-Oljasz Monika
Pietruszka Mariusz
Piliński Kazimierz
Płocha Ireneusz
Purtak Zdzisław
Rebeta Włodzimierz
Skalski Stanisław
Słomczyński Jakub
Solecka Regina
Szendzielorz Marek
Szrek Stanisław
Świątkowski Roman
Węgrzyniak Krzysztof
Wolny Mariusz

(C) 2007 - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
- wszystkie prawa zastrzeżone - webmaster
e-mail -