Powrót do strony głównejMiędzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza


||: POWRÓT DO STRONY GLÓWNEJ <> WOLNY ZWIĄZKOWIEC <> GALERIA <>
||:
Struktura MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza <>
||:
Struktura MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. <>
||:
Członkowie MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - DG w strukturach Ponadzakładowych i Europejskiej Radzie Zakładowej ArcelorMittal Europe <>


STRUKTURY MOZ i ZOK

-

Struktura Międzyzakładowej Organizacji Związkowej
NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa GórniczaWalne Zebranie Delegatów
MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza

|
_______________________________|____-__________________________
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Komisja Rewizyjna
MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza


Międzyzakładowa Komisja
MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza

________________________________________________________________________|
________________________________________________________________________|
|
-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|
-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

Prezydium
MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A.- Dąbrowa Górnicza


Komisja Budżetowa
MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A.- Dąbrowa Górnicza


Komisja Zapomóg
MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A.- Dąbrowa Górnicza

|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|
-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

Komisje Wydziałowe/Spółek
MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A.- Dąbrowa Górnicza-


Struktura Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej
NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A.Walne Zebranie Delegatów
ZOK NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A.

|
_______________________________|____-__________________________
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Zakładowa Koordynacyjna Komisja Rewizyjna
ZOK NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A.


Zakładowa Komisja Koordynacyjna ZOK NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A.

__________________________________________________________________|
__________________________________________________________________|
__________________________________________________________________|
__________________________________________________________________|
__________________________________________________________________|
__________________________________________________________________|
|

Prezydium Zakładowej Komisji Koordynacyjnej
NSZZ "S" ArcelorMittal Poland S.A.

_________________________________________|________________________
_________________________________________|________________________
__________________________________________________________________________________________________
|

MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza


MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Kraków


MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Sosnowiec


MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Świętochłowice


MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A.
- Huta Królewska - Huta Kościuszko S.A


MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A.
- Huta Królewska - Huta Kościuszko S.A

-


Członkowie Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A.- Dąbrowa Górnicza w strukturach Ponadzakładowych
i Europejskiej Radzie Zakładowej ArcelorMittal(C) 2007 - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
- wszystkie prawa zastrzeżone - webmaster
e-mail -