Witamy na stronie Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. Dąbrowa Górnicza* STRONA GŁÓWNA / 2007 * 2008 * 2009 * 2010 * 2011 * 2012 * 2013 *

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI WYDZIAŁOWYCH / SPÓŁEKKOMISJE WYDZIAŁOWE

Komisja "S" Biuro Utrzymania Ruchu i Informatyki
Włodzimierz Rebeta

został Przewodniczącym Komisji "S" w Biurze Utrzymania Ruchu i Informatyki. Wybory na kadencję 2014-2018 odbyły się 21. lutego br.

Skład Komisji "S"

- Lubera Jacek - Członek KW
- Majchrzak Lech - Członek KW
- Woźniak Janusz - Członek KW
- Smagowski Jan - Członek KW

Delegaci na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów:

- Lubera Jacek,
- Majchrzak Lech,
- Rebeta Włodzimierz,
- Woźniak Janusz.

Komisja Wydziałowa"S" Biuro Jakości i Rozwoju Produktu
Marian Owczarek

został Przewodniczącym Komisji "S" w Biurze Jakości i Rozwoju Produktu. Wybory na kadencję 2014-2018 odbyły się 21. lutego br.

Skład Komisji "S"

- Czworowski Jarosław - Członek KW
- Jędruch Damian - Członek KW
- Krzemieniecka Teresa - Członek KW
- Pakulski Stanisław - Członek KW
- Stępień Barbara - Członek KW
- Szewczyk Jadwiga - Członek KW

Delegaci na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów:

- Jędruch Damian,
- Owczarek Marian,
- Stępień Barbara,
- Szewczyk Jadwiga.

Komisja "S" AM Service Group Sp. z o.o.
Zdzisław Sobieraj

został Przewodniczącym Komisji "S" w AM Service Group Sp. z o.o.. Wybory odbyły się 25. marca 2015r.

Skład Komisji "S" AM Service Group Sp. z o.o.:

- Jabłoński Karol - Członek KW
- Kochanowski Sławomir - Członek KW
- Siembida Marian - Członek KW
- Wiśniewska Elżbieta - Członek KW

Delegaci na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów:

- Brzózka Eugeniusz,
- Jabłoński Karol,
- Kochanowski Sławomir,
- Siembida Marian,
- Sobieraj Zdzisław,
- Wiśniewska Ewa.

Komisja "S" Administracja
Teresa Grębosz

została Przewodniczącą Komisji "S" w Administracji. Wybory na kadencję 2014-2018 odbyły się 19. lutego br.

Skład Komisji "S" Administracji:

- Dudała Janusz - Członek KW
- Mularczyk Joanna - Członek KW
- Plutecki Ryszard - Członek KW
- Zaręba Teresa - Członek KW

Delegaci na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów:

- Dudała Janusz
- Grębosz Teresa
- Mazur Mariusz

Komisja "S" AM Shared Service Centre Europe Sp. z o.o.
Zygmunt Motyl

został Przewodniczącym Komisji "S" w ArcelorMittal Shared Service Centre Europe Sp. z o.o.. Wybory na kadencję 2014-2018 odbyły się 19. lutego br.

Skład Komisji "S" AM Shared Service Centre Europe Sp. z o.o.:

- Gorczyczyńska Urszula - Członek KW
- Majcherczyk Małgorzata- Członek KW
- Narejowski Waldemar - Członek KW
- Pasika Barbara - Członek KW

Delegaci na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów:

- Motyl Zygmunt
- Pasieka Barbara

Komisja "S" Zakład Stalownia
Robert Dębiec

został Przewodniczącym Komisji "S" w Zakładzie Stalownia. Wybory na kadencję 2014-2018 odbyły się 14. lutego br.

Skład Komisji "S" Zakład Stalownia:

- Bobowski Józef - Członek KW
- Kuliński Roman - Członek KW
- Nowak Mirosław - Członek KW
- Piliński Kazimierz - Członek KW
- Walczak Marcin - Członek KW
- Woźniak Artur - Członek KW

Delegaci na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów:

- Bobowski Józef
- Dębiec Robert
- Flak Waldemar
- Koścień Zenon
- Kuliński Roman
- Nowak Mirosław
- Piliński Kazimierz
- Pluta Mariusz
- Sikora Waldemar
- Woźniak Artur
- Wszołek Jerzy

Komisja "S" Alkat Sp. z o.o.
Mariusz Wolny

został Przewodniczącym Komisji "S" w Alkat Sp. z o.o.. Wybory na kadencję 2014-2018 odbyły się 13. lutego br.

Skład Komisji "S" Alkat Sp. z o.o.:

- Leśniewski Stanisław - Członek KW
- Tabor Tomasz - Członek KW

Delegaci na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów:

- Wolny Mariusz

Komisja "S" Zakład Walcownia Średnia
Janusz Maciążek

został wybrany na Przewodniczącego NSZZ "Solidarność" Komisji DWS. Wybory uzupełniające odbyły się 8 marca br.

Skład Komisji "S" Zakład Walcownia Średnia:

- Bąkowski Jacek - Członek KW
- Bigaj Zbysław - Członek KW
- Duda Jan - Członek KW
- Hutniczak Mariusz - Członek KW
- Matusiak Wojciech - Członek KW
- Szrek Stanisław - Członek KW

Delegaci na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów:

- Duda Jan
- Hutniczak Mariusz
- Maciążek Janusz
- Matusiak Wojciech
- Skalski Stanisław
- Solecka Regina
- Szrek Stanisław

Komisja "S" PUK Kolprem Sp. z o.o.
Piotr Opler

został Przewodniczącym Komisji "S" w PUK Kolprem Sp. z o.o. Wybory na kadencję 2014-2018 odbyły się 11. lutego br.

Skład Komisji "S" PUK Kolprem Sp. z o. o.

- Gościńczyk Andrzej - Członek KW
- Tomasik Justyna - Członek KW
- Przewoźny Marek - Członek KW
- Sykta Aneta - Członek KW
- Zawiązalec Artur - Członek KW
- Ziomek Krzysztof - Członek KW

Delegaci na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów:

- Cembrzyński Andrzej
- Gościńczyk Andrzej
- Olewiński Zbigniew
- Opler Piotr
- Ziomek Krzysztof

Komisja "S" Zakład Wielkie Piece
Roman Świątkowski

został Przewodniczącym Komisji "S" w Zakładzie Wielkie Piece Wybory na kadencję 2014-2018 odbyły się 10. lutego br.

Skład Komisji "S" Zakład Wielkie Piece:

- Chmiel Dariusz - Członek KW
- Czerw Jan - Członek KW
- Czerwiec Zbigniew - Członek KW
- Marzec Andrzej - Członek KW
- Piątek Janusz - Członek KW
- Sioła Grzegorz - Członek KW

Delegaci na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów:

- Chmiel Dariusz
- Czerw Jan
- Czerwiec Zbigniew
- Marzec Andrzej
- Piątek Janusz
- Szypczyński Dariusz
- Świątkowski Roman

Komisja "S" Biuro Podróży Partner Sp. z o.o.
Ewa Olszańska

została Przewodniczącą Komisji "S" w Biurze Podróży Partner Sp. z o. o.. Wybory na kadencję 2014-2018 odbyły się 7. lutego br.

Skład Komisji "S" Biuro Podróży Partner Sp. z o. o.:

- Kabala Teresa - Członek KW
- Osińska Zdzisława - Członek KW

Delegaci na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów:

- Olszańska Ewa

Komisja "S" Przedsiębiorstwo Usług Wodociągowych HKW Sp. z o.o.
Stanisław Marek

został Przewodniczącym Komisji "S" w Przedsiębiorstwie Usług Wodociągowych HKW Sp. z o. o.. Wybory na kadencję 2014-2018 odbyły się 6. lutego br.

Skład Komisji "S" HKW Sp. z o. o.:

- Staroń Dariusz - Członek KW
- Woszczyk Adam - Członek KW

Delegaci na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów:

- Stanisław Marek

Komisja "S" Zakład Energetyczny
Piotr Makieła

został Przewodniczącym Komisji "S" w Zakładzie Energetycznym. Wybory na kadencję 2014-2018 odbyły się 5. lutego br.

Skład Komisji "S" ZEN:

- Czyżewski Włodzimierz- Członek KW
- Leks Marek - Członek KW
- Pawlicki Marek - Członek KW
- Seweryn Wojciech - Członek KW

Delegaci na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów:

- Leks Marek
- Makieła Piotr
- Pawlicki Marek

Komisja "S" Zakład Energetyczny ZEN Sp. z o.o.
Jarosław Maj

został Przewodniczącym Komisji "S" w Zakładzie Energetycznym ZEN Sp. z o. o. na kadencję 2014-2018 dnia 27 kwietnia 2015r.

Skład Komisji "S" ZE ZEN Sp. z o. o.::

- Białas Grzegorz - Członek KW
- Dratwiński Zbigniew - Członek KW
- Kozioł Zbigniew - Członek KW
- Warmuz Andrzej - Członek KW

Delegaci na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów:

- Białas Grzegorz
- Maj Jarosław

Komisja "S" PPUH Consensus Sp. z o.o.
Elżbieta Akseńczyk

została Przewodniczącą Komisji "S" w PPUH Consensus Sp. z o.o.. Wybory na kadencję 2014-2018 odbyły się 31 stycznia br.

Skład Komisji "S" PPUH Consensus Sp. z o.o.:

- Duch Jan - Członek KW
- Rajkowska Danuta - Członek KW
- Rajkowski Robert - Członek KW
- Szczypka Jadwiga - Członek KW

Delegaci na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów:

- Akseńczyk Elżbieta
- Duch Jan
- Rajkowska Danuta

Komisja Unimed Sp. z o.o.
Karolina Konwińska

została Przewodniczącą Komisji "S" w Unimed Sp. z o. o.. Wybory na kadencję 2014-2018 odbyły się 30 stycznia br.

Skład Komisji "S" Unimed Sp. z o. o.:

- Rejowska Małgorzata - Członek KW
- Urantówka-Warmuz Ilona - Członek KW

Delegaci na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów:

- Konwińska Karolina

Komisja Wipro Poland Sp. z o.o.
Monika Pasierbek-Oljasz

została Przewodniczącą Komisji "S" w Spółce Wipro Poland. Wybory na kadencję 2014-2018 odbyły się 28 stycznia br.

Skład Komisji "S" Wipro Poland Sp. z o. o.

- Elżbieta Jędrusik - Członek KW

Delegaci na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów:

- Pasierbek-Oljasz Monika

Komisja Emerytów i Rencistów
Andrzej Chrzanowski

został Przewodniczącym Komisji "S" Emerytów i Rencistów. Wybory na kadencję 2014-2018 odbyły się 28 stycznia br.

Skład Komisji "S" Emerytów i Rencistów:

- Lewiński Zbysław - Członek KW
- Letniowski Zbigniew - Członek KW
- Rebeta Jadwiga - Członek KW
- Woźniak Joanna - Członek KW
- Waleński Zdzisław - Członek KW
- Wileczek Bolesław - Członek KW
- Zakrzewski Zdzisław - Członek KW
- Żak Bogusław - Członek KW

Delegaci na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów:

- Chrzanowski Andrzej
- Jonkisz Andrzej
- Lorek Alojzy
- Lewiński Zbysław
- Oczkowski Adam
- Parafiniuk Jerzy
- Płocha Zofia
- Waleński Zdzisław
- Wileczek Bolesław
- Żak Bogusław

Regionalna Sekcja Emerytów i Rencistów:

- Chrzanowski Andrzej
- Lewiński Zbysław
- Rozwał Jerzy
- Zakrzewski Zdzisław

Komisja Tokarnia Walców i SWG
Jakub Słomczyński

został Przewodniczącym Komisji "S" Tokarni Walców i SWG. Wybory na kadencję 2014-2018 odbyły się 27 stycznia br.

Skład Komisji "S" Tokarni Walców i SWG:

- Ciekała Zbigniew - Członek KW
- Gawron Roman - Członek KW
- Laskowski Radosław - Członek KW
- Lech Andrzej - Członek KW
- Szymański Grzegorz - Członek KW
- Winkler Robert - Członek KW

Delegaci na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów:

- Goiński Jerzy
- Lech Andrzej
- Słomczyński Jakub
- Szymański Grzegorz
- Wójcik Ryszard

Komisja PU Maritex
Marek Szendzielorz

został wybrany Przewodniczącym Komisji "S" PU Maritex. Wybory odbyły się w czwartek, 5 lutego 2015 r. .

Skład Komisji "S" PU Maritex Sp. z o. o.:

- Szendzielorz Marek - Przewodniczący
- Błaszczyk Ryszard - Członek KW
- Gołębiowski Jarosław - Członek KW
- Szendzielorz Marek - Członek KW
- Wilczek Zbigniew - Członek KW
- Wysocki Józef - Członek KW

Delegaci na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów:

- Szendzielorz Marek
- Błaszczyk Ryszard
- Gołębiowski Jarosław
- Szendzielorz Marek
- Wilczek Zbigniew
- Wysocki Józef

Komisja Zakład Walcownia Duża
Krzysztof Węgrzyniak

został ponownie wybrany Przewodniczącym Komisji "S" działającej na Zakładzie Walcownia Duża. Wybory na kadencję 2014-2018 odbyły się 15 stycznia br...

Skład Komisji "S" Zakład Walcownia Duża:

- Węgrzyniak Krzysztof - Przewodniczący
- Białowąs Sławomir - Członek KW
- Foltynowicz Tomasz - Członek KW
- Haniewicz Mirosława - Członek KW
- Kostro Ignacy - Członek KW
- Nikonowicz Marcin - Członek KW
- Pietruszka Mariusz - Członek KW

Delegaci na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów:

- Białowąs Sławomir
- Cieślik Piotr
- Foltynowicz Tomasz
- Gawlik Janusz
- Haniewicz Mirosława
- Nikonowicz Marcin
- Pietruszka Mariusz
- Węgrzyniak Krzysztof

Komisja Spółka ArcelorMittal Distribution Solutions Poland Sp. z o.o.
Mirosław Grzych

został Przewodniczącym Komisji NSZZ "Solidarność" w ArcelorMittal Distribution Solutions Poland Sp. z o. o. Wybory uzupełniające odbyły się 19 lutego 2016r.

Skład Komisji "S" AMDS:

- Mirosław Grzych - Przewodniczący
- Bartłomiej Kubala - Członek KW
- Michał Borkowski - Członek KW

Delegatem na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów został:

- Mirosław Grzych

(C) - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
- wszystkie prawa zastrzeżone -
REDAKCJA -