Witamy na stronie Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. Dąbrowa Górnicza


Prezydium MOZ NSZZ S AMP


PRZEWODNICZĄCY KOMISJI WYDZIAŁOWYCH / SPÓŁEK

   


WSTĄP DO NAS

WSTˇP DO NAS - NSZZ
             "Solidarność"


PRZEGLĄD PRASY

"Wolny Związkowiec"
Tygodnik "SOLIDARNO¦Ć"
Tygodnik "¦LASKO-DˇBROWSKI"


POMNIK
Porozumienia KatowickiegoFOTO GALERIATV SOLIDARNOŚĆ
(You Tube)AKTUALNE AKTY PRAWNE

AKTUALNE AKTY PRAWNE
            - strona Rządowego Centrum Legislacji z
            altualnymi aktami prawnymi zamieszczanymi już w
            dniu ukazania się.


EMERYTURA Z TFI PZU SA

EMERYTURA Z TFI PZU SA

Pracowniczy
Program
Emerytalny


PROGRAM GROSIKZOBACZ TEŻ

WIDZIANE Z SATELITY

Satelitarne zdjęcie Huty Katowice


DĄBROWA GÓRNICZA

Dąbrowa Górnicza - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego
Strona Mieszkańca Miasta Dąbrowa Górnicza
Muzeum Miejskie "SZTYGARKA" w Dąbrowie Górniczej


MIASTA SĄSIEDNIE

Sosnowiec - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Będzin - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego
Sławków - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Bolesław - Oficjalna Strona Urzędu Gminnego
Klucze - Oficjalna Strona Urzędu Gminnego Łazy - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego
Siewierz - Oficjalna Strona Urzędu Miasta i Gminy Psary - Oficjalna Strona Urzędu Gminnego


BAZA 20 tys. OFERT WYPOCZYNKOWYCH

ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ WIĘCEJ
ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ WIĘCEJ


POMAGAJĄ NAMPOGODADąbrowa Górnicza

C mojapogoda.comWybory władz statutowych Solidarności w ArcelorMittal Poland S.A.


Przypominamy powołanym pełnomocnikom poszczególnych Okręgów Wyborczych (Komisji Wydziałowych/Spółek) o konieczności wyznaczenia terminu zebrania wyborczego i zgłoszenie go do Komisji Wyborczej.

Ponieważ - zgodnie z przyjętą przez Międzyzakładową Komisję Uchwałą - powołane zostały 23 okręgi wyborcze, ważnym jest by pełnomocnicy wyznaczali terminy przeprowadzania wyborów w taki sposób, by nie kumulowały się one w jednym czasie. Uwzględnić przy tym należy wszelkie wytyczne zawarte w Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność”.

Aktualnie zostały zgłoszone zebrania sprawozdawczo-wyborcze w Komisjach:

Unimed i Unidrux - 15 grudnia 2017 r. godz. 11.30, salka szkoleniowa
(pełnomocnik: Karolina Konwińska);
Tokarnia Walców - 19 grudnia 2017 r. godz. 14.15 budynek DAMM 4 pok. 119
(pełnomocnik: Jakub Słomczyński);
PPUH Consensus Company - 10 stycznia 2018 r. godz. 13.00, restauracja Jedenastka
(pełnomocnik: Jan Duch);
PUW Woda Sp. z o. o. - 11 stycznia 2018 r. godz. 13.30, świetlica
(pełnomocnik: Adam Woszczyk);
Biuro Jakości i Rozwoju Produktu - 16 stycznia 2018 r. godz. 13.30, świetlica
(pełnomocnik: Jadwiga Szewczyk);
Kolprem - 17 stycznia 2018 r. godz. 14.15, budynek związkowy DAMM 4, pok. 119
(pełnomocnik: Piotr Opler);
Zakład Energetyczny PED - 17 stycznia 2018 r. godz. 13.30, sala WCM
(pełnomocnik: Piotr Makieła);
Biuro Utrzymania Ruchu, Informatyki i GM - 18 stycznia 2018r. godz. 14.30, bud związkowy DAMM 4 p 119
(pełnomocnik: Włodzimierz Rebeta);
Zakład Wielkie Piece - 22 stycznia 2018 r. godz. 14.15 Restauracja Jedenastka
(pełnomocnik: Roman Świątkowski);
Zakład Walcownia Duża - 22 stycznia 2018 r. godz. 14.00, świetlica
(pełnomocnik: Krzysztof Węgrzyniak);
Zakład Walcownia Średnia - 24 stycznia 2018 r. godz. 14.10, świetlica
(pełnomocnik: Janusz Maciążek);
Zakład Stalownia - 25 stycznia 2018 r. godz. 14.00, świetlica
(pełnomocnik: Robert Dębiec);
Alkat Sp. z o. o. - 26 stycznia 2018 r. godz. 14.00 w spółce
(pełnomocnik: Mariusz Wolny);
AM Service Group Sp. z o. o. - 30 stycznia 2018 r. godz. 14.00, sala BHP
(pełnomocnik: Zdzisław Sobieraj)
AM Business Centre of Exellence Sp. z o. o. - 1 lutego godz. 13.00, świetlica
(pełnomocnik: Elżbieta Jędrusik);
Emeryci i Renciści - 1 lutego 2018 r. godz. 11.00, restauracja Jedenastka
(pełnomocnik: Andrzej Chrzanowski);
Administracja - 02 lutego 2018 r. godz. 14.00, budynek DAMM 4 pok. 119
(pełnomocnik: Teresa Zaręba).

O kolejnych zgłoszonych terminach zebrań sprawozdawczo-wyborczych będziemy Państwa informować na bieżąco na łamach Wolnego Związkowca, a także na naszej stronie internetowej.


Posiedzenie MK
Informujemy Członków Międzyzakładowej Komisji MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza, iż kolejne posiedzenie MK odbędzie się 20 grudnia br. o godz. 8.00


Obchody XXXVI rocznicy pacyfikacji KOPALNI WUJEK


Serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników wraz z rodzinami na obchody XXXVI rocznicy pacyfikacji KOPALNI WUJEK, które odbędą się 16 grudnia 2017 r. w Katowicach.

Obchody rozpoczną się uroczystą Mszą Świętą w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Katowicach
przy ul. Pięknej o godz. 1400.

Po zakończeniu mszy uczestnicy przemaszerują pod Pomnik-Krzyż przy kopalni Wujek na placu NSZZ Solidarność, gdzie o godz. 1530 odczytany zostanie Apel Poległych, zostaną złożone wieńce i kwiaty.

Dąbrowska „Solidarność” jak co roku organizuje wyjazd na obchody (godz. 1200 spod budynku związkowego). Autobus przejedzie przez: Dąbrowę Górniczą Gołonóg, DG Centrum, Sosnowiec Zagórze, Sc „Orion”.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z sekretariatem Związku - tel. 61-05.


36 lat temu wprowadzono stan wojenny


FOTO galeria >>


13 grudnia minęła 36. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Decyzję podjęła Rada Państwa, a ogłosił ją generał Wojciech Jaruzelski. Powołana została Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, a władzę w Polsce przejęło wojsko. Jednym z głównych ośrodków oporu była Huta Katowice.

W nocy z 12 na 13 grudnia zatrzymanych zostało 41 działaczy Solidarności HK.

W odpowiedzi na wprowadzenie stanu wojennego i aresztowanie działaczy, Solidarność zorganizowała strajk okupacyjny, w którym wzięło udział ponad 10 tys. pracowników. Strajk zakończył się 23 grudnia 1981 r., ale represje działaczy trwały znacznie dłużej...

W środę, 13 grudnia przedstawiciele dąbrowskiej Solidarności upamiętniając wydarzenia sprzed 36 lat złożyli kwiaty pod Krzyżem poświęconym uczestnikom i ofiarom zrywu i protestu robotniczego sierpnia ‘80 r. oraz grudnia ‘81 r.


Dodatkowe pieniądze w ABC, ale nie dla wszystkiche
Pracownicy Spółki Ananke Business Communication otrzymają dodatkową nagrodę z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w wysokości uzależnionej od dochodu przypadającego na członka rodziny.

Ustalone zostały dwa progi dochodowe:

• przychód do 2.000 zł – nagroda w wys. 900,00 zł brutto;
• przychód powyżej 2.000 zł – nagroda w wys. 800,00 zł brutto.

Nagrodę otrzymają pracownicy, którzy w wymaganym terminie złożyli oświadczenia o dochodach w rodzinie - zgodnie z wcześniejszymi informacjami pracodawcy oraz wystąpią do ZFŚS z wnioskiem o wypłatę nagrody.

Nagroda zostanie wypłacona na dzień 10 grudnia 2017 r.

UWAGA!!!
Pracownicy, którzy nie dostarczyli informacji o dochodach w rodzinie na potrzeby ZFŚS - w drodze wyjątku - aby otrzymać świadczenie, muszą tego dokonać do 30 listopada 2017 r.
Kto nie dopełni formalności - świadczenia nie otrzyma.


Paczki mikołajkowe dla dzieci
Paczki dla dzieci Członków MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza wydawane będą od wtorku - 28 listopada 2017 r.

Paczki mikołajkowe wydawane będą - podobnie jak w ubiegłym roku - w sekretariacie Związku - budynek DAMM 4, pok. 6 w godzinach 7.00 - 15.00

Przypominamy, że podstawą wydania paczki dla dzieci jest dostarczona do Solidarności kserokopia aktu urodzenia, a zgodnie z Uchwałą Międzyzakładowej Komisji akcją mikołajkową objęte są dzieci urodzone po 31 grudnia 2003 r. do 31 października 2017r.


Międzyzakładowa Komisja i ZOK
Informujemy Członków Międzyzakładowej Komisji MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza, iż kolejne posiedzenie MK odbędzie się 29 listopada br. o godz. 8.00 w budynku związkowym, sala 118.

Posiedzenie Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej natomiast zaplanowane zostało na 30 listopada br.


Dodatkowe świadczenie z ZFŚS w Kolpremie
Pracownicy Spółki Kolprem otrzymają dodatkowe świadczenie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, którego wysokość uzależniona jest od dochodu na osobę w rodzinie. Decyzję o wypłacie świadczenia podjęła Komisja 7 listopada br.

Uprawnionymi do dodatkowego świadczenia z ZFŚS są pracownicy Kolpremu, którzy na dzień 1 listopada br. pozostawali w zatrudnieniu.

Wysokość świadczenia jest zróżnicowana ze względu na dochód na członka rodziny pracownika i wynosi:


• przy dochodzie 1.100 zł. – świadczenie w wysokości 700 zł.;
• przy dochodzie 1.100,01 zł. – do 2.000 zł. - świadczenie w wysokości 600 zł.;
• przy dochodzie 2.000,01 zł. – do 3.000 zł. - świadczenie w wysokości 450 zł.;
• przy dochodzie 3.000,01 zł. – do 4.000 zł. - świadczenie w wysokości 350 zł.;
• przy dochodzie 4.001,00 zł. – 5.000 zł. - świadczenie w wysokości 200 zł.;
• przy dochodzie na członka rodziny powyżej 5.000 zł - świadczenie nie przysługuje.

Podane wysokości świadczenia są kwotami brutto, od których zostanie potrącony podatek.

Aby otrzymać świadczenie pracownicy muszą złożyć stosowny wniosek, który jest dostępny w Biurze Zarządzania Personelem i w jednostce organizacyjnej zatrudniającej pracownika oraz w przypadku pracowników, którzy nie złożyli w 2017 r. lub ich dane uległy zmianie - Informację o dochodach w rodzinie na potrzeby ZFŚS KOLPREM. Wnioski, które zostaną złożone w do 28 listopada 2017 r. zostaną zrealizowane z wypłatą wynagrodzenia za listopad 2017 r., wnioski złożone w terminie późniejszym - z wynagrodzeniem za grudzień 2017 r.

Ostateczny termin złożenia wniosków upływa 15 grudnia 2017 roku. Wnioski należy składać w Biurze Zarządzania Personelem.


Jest nagroda za wynik EBITDA
Jednorazowa nagroda, o której mowa w ust.4. Porozumienia Płacowego na rok 2017 ( tzw. nagroda EBITDA), została określona na poziomie 360 zł. - poinformował pracodawca 16 listopada br.

Nagroda przysługuje pracownikom objętym ZUZP dla pracowników AMP, którzy w roku 2017 – wg stanu na dzień 1 listopada br. – przepracowali w Spółce min. 10 m-cy i w dniu 1 grudnia 2017r. będą pozostawali w zatrudnieniu. Do okresu zatrudnienia zalicza się również pracę w podmiotach gospodarczych pracujących na rzecz AMP, jeżeli przypadała ona bezpośrednio przez zatrudnieniem w AMP w roku 2017.


Pracownicy, którzy w skutek choroby nie przepracowali pełnych 10 m-cy 2017 r. (dni niezdolności do pracy wskutek wypadku przy pracy, w drodze do lub z pracy, albo choroby zawodowej lub choroby przypadającej w czasie ciąży uznaje się za przepracowane) otrzymują nagrodę w wysokości pomniejszonej o 1/10 za każdy nieprzepracowany pełny miesiąc roku 2017.

Środki pochodzące z obniżenia wysokości nagrody zostaną podzielone w sposób równy dla pracowników, którzy za 10 m-cy br. osiągnęli zerowy wskaźnik absencji chorobowej.

Wypłata nagrody zostanie dokonana wraz z wynagrodzeniem za listopad 2017r.


Regulamin ZFŚS w Kolpremie na 2018 r. uzgodniony

Uzgodniony został Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników Przedsiębiorstwa Usług Kolejowych Kolprem Sp. z o. o. na 2018 r. Dokument został parafowany przez strony 8 listopada br.

Do najważniejszych zmian, jakie zostały wprowadzone w Regulaminie na 2018 r. względem roku bieżącego należy zwiększenie progów dochodowych, co bezpośrednio przekłada się na możliwość uzyskania wyższego dofinansowania przez pracowników przy korzystaniu z dostępnych świadczeń.

Zwiększone zostało dofinansowanie do wycieczek oraz wprowadzona możliwość, że w sytuacjach losowych - za zgodą Komisji Socjalnej, wziąć mogą udział w wycieczce/pobycie w ośrodku tylko członkowie rodziny uprawnionego pracownika lub emeryta (bez samego uprawnionego).

Komisja Socjalna wprowadziła także korzystniejsze zmiany w zakresie składania wniosków o świadczenie „wczasy pod gruszą”. W 2018 r. uprawnieni pracownicy będą mogli złożyć taki wniosek 14 dni przed rozpoczęciem urlopu oraz aż do 60 dni po jego zakończeniu. Uszczegółowione zostały zapisy dotyczące ustalania dochodów współmałżonków prowadzących działalność gospodarczą, możliwość uwzględnienia faktycznego lub zerowego dochodu.

Ponadto wprowadzona została możliwość dla uprawnionych do ZFŚS pracowników spółki, którzy nie złożyli wymaganej informacji o dochodach w rodzinie na potrzeby ZFŚS Kolprem, korzystania ze świadczeń ZFŚŚ, jednak bez dofinansowania, a także wprowadzono nowy zapis uprawniający dzieci, w stosunku do których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności w wieku do 20 r. ż. do korzystania z dofinansowania do tzw. zielonych szkół.

Komisja wprowadziła również zapisy w zakresie zmian organizacyjnych, w związku z przekazaniem do obsługi ZFŚS obsługującemu Fundusz.

Po podpisaniu dokumentu, umieścimy jego treść na stronie w zakładce
Dokumenty.


Państwowa Inspekcja Pracy w nowym miejscu
Państwowa Inspekcja Pracy zmieniła adres, w którym urzęduje. Aktualnie siedziba okręgowego inspektoratu mieści się przy ul. Owocowej 6+6a, 40-158 Katowice.

Telefony do PIP pozostały bez zmian:
tel. (32) 60 41 208, fax (32) 60 41 250.


Wcześniej siedziba PIP mieściła się przy ul. Granicznej.


Msza za śp. Władysława Molęckiego

CZYTAJ WIĘCEJ


We wtorek, 7 listopada 2017 roku o godz. 15.30 w kościele pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Żarkach (Żarki Letnisko ul. Grunwaldzka 14) odprawiona została msza święta w 10. rocznicę śmierci Władysława Molęckiego, Przewodniczącego Solidarności w Hucie Katowice, Wiceprzewodniczącego śląsko-dąbrowskiej Solidarności i Członka Komisji Krajowej NSZZ Solidarność.

Przed mszą – o godz. 15.00 na grobie śp. Władysława Molęckiego złożone zostały kwiaty, zapalone znicze oraz odmówiona wspólna modlitwa.


Dodatkowe świadczenie z ZFŚS w AMP
W czwartek, 26 października br. Główna Komisja Świadczeń Socjalnych ustaliła wysokość dodatkowego świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na Święta Bożego Narodzenia 2017 dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A.


Wysokość dodatkowego świadczenia uzależniona jest od wielkości dochodu przypadającego na członka w rodzinie. Uzgodniono następujące kwoty w poszczególnych progach dochodowych:


• dochód do 1.100 zł. – świadczenie w wysokości 500 zł.,
• dochód 1.100,01 zł. – 2.000 zł – świadczenie w wysokości 400 zł.,
• dochód 2.000,01 zł. – 3.000 zł. – świadczenie w wysokości 250 zł.,
• dochód 3.000,01 zł. – 5.000 zł. – świadczenie w wysokości 150 zł.,
• dochód powyżej 5.000 zł/członka rodziny – świadczenie nie przysługuje.


Uprawnionymi do świadczenia są pracownicy AMP pozostający w zatrudnieniu w dniu złożenia wniosku oraz uprawnieni do korzystania z ZFŚS.

Aby otrzymać świadczenie pracownik AMP winien złożyć stosowny wniosek o świadczenie w BP Partner w terminie od 6 listopada do 8 grudnia br.

Pracownicy, którzy w 2017 r. nie złożyli Informacji o dochodach w rodzinie na potrzeby ZFŚS, lub dane w złożonym wcześniej dokumencie uległy zmianie - są zobowiązani również do uzupełnienia tych braków.

Realizacja świadczenia nastąpi w terminie do 21 dni roboczych licząc od daty zarejestrowania kompletnego wniosku.
Wnioski o świadczenie dodatkowe na Święta Bożego Narodzenia 2017 dostępne są na naszej stronie internetowej w zakładce
Dokumenty.


Świadczenie świąteczne w Sanpro Synergy

Dwa progi dochodowe będą obowiązywały przy wypłacie dodatkowego świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na Boże Narodzenie dla pracowników Sanpro Synergy Sp. z o. o. Decyzję o wypłacie dodatkowych środków podjęła Komisja Świadczeń Socjalnych 20 października br.

Dodatkowe świadczenie z ZFŚS na święta Bożego Narodzenia wypłacone zostanie pracownikom, którzy na dzień 1 listopada br. będą pozostawać w zatrudnieniu. Komisja ustaliła wysokość świadczenia, uzależniając ją od średniego dochodu netto z ostatnich 3 miesięcy na osobę w rodzinie według następujących progów:

• dochód do 2.000 zł. netto – wysokość świadczenia 750 zł. brutto,
• dochód powyżej 2.000 zł. netto – wysokość świadczenia 700 zł. brutto.

Aby otrzymać świadczenie pracownik winien złożyć stosowny wniosek w biurze Sanpro Synergy w terminie od 2 listopada do 8 grudnia br. Pracodawca zastrzega, iż 8 grudnia jest terminem ostatecznym i wnioski, które wpłyną po tej dacie nie będą rozpatrywane.

Wnioski dostępne są na naszej stronie internetowej w zakładce
Dokumenty.


STARSZE WIADOMOŚCI


Na tych stronach mogą być użyte skrypty zapisujące niektóre dane w postaci plików cookies (reklamy, sondy, statystyki itp). Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na umieszczanie tych plików w Twoim komputerze. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies się zapisywały, wystarczy zablokować je w Twojej przeglądarce internetowej.

(C) 2007-2015 - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
- wszystkie prawa zastrzeżone - redakcja
e-mail -