Witamy na stronie Międzyzakładowej Organizacji Zwi±zkowej NSZZ "Solidarno¶ć" ArcelorMittal Poland S.A. D±browa Górnicza* STRONA GŁÓWNA *DOKUMENTY

* ArcelorMittal Poland S.A.

*
Regulamin Pracy AMP
*
Aneks nr 5 do Regulaminu Pracy AMP
*
Zał±cznik nr 7 do Regulaminu Pracy AMP

Wniosek o urlop:
*
Wniosek o urlop
*
Wniosek o urlop na ż±danie
*
Wniosek o spóĽnienie
*
Wniosek o nadgodziny
*
Wniosek o wyj¶cie pywatne w godzinach pracy
*
Wniosek o wystawienie za¶wiadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

* Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników AMP listopad 2017
*
Protokół Dodatkowy nr 3 do ZUZP

* Porozumienie w sprawie wykazu stanowisk pracy uprawnionych do posiłków profilaktycznych
*
Wykaz stanowisk pracy uprawnionych do posiłków profilaktycznych
*
Wykaz stanowisk pracy uprawnionych do posiłków profilaktycznych w okresie zimowym

* Regulamin ZF¦S na 2017r.
*
Informacja o dochodach w rodzinie na potrzeby ZF¦S ArcelorMittal Poland S.A. w 2017r.
*
Zał±cznik do Info o dochodach w rodzinie na potrzeby ZF¦S ArcelorMittal Poland S.A. w 2017r.
*
Zał±cznik do Informacji o dochodach w rodzinie na potrzeby ZF¦S ArcelorMittal Poland S.A. w
2017r. O¦WIADCZENIE - Informacja końcowa do rozl. zal. na podatek dochodowy zał. do PIT 8C
*
WNIOSEK o udzielenie pożyczki ze ¶r. ZF¦S ArcelorMittal Poland S.A. na cele mieszk. w 2017 r.
*
WNIOSEK o przyznanie ¶wiadczenia z tytułu "wczasów pod grusz±" ze ¶rodków ZF¦S
ArcelorMittal Poland S.A. w 2017 r.
*
WNIOSEK o udzielenie pomocy finansowej (zapomogi) ze ¶rodków ZF¦S ArcelorMittal Poland
S.A. w 2017r.
*
WNIOSEK o przyznanie dofinansowania do pobytu dziecka w żłobku/przedszkolu * zgodnie z
Regulaminem ZF¦S ArcelorMittal Poland S.A. w 2017r.
*
WNIOSEK o skierowanie na ¶wiadczenie turystyczno-rekreacyjne dofinansowane ze ¶rodków
ZF¦S ArcelorMittal Poland S.A. w 2017r.
*
WNIOSEK o dofinansowanie wypoczynku dzieci ze ¶rodków ZF¦S ArcelorMittal Poland S.A. w
2017r.
*
WNIOSEK o wcze¶niejsz± spłatę kredytu ze ¶rodków ZF¦S ArcelorMittal Poland S.A. na zakup mieszkania w 2017r.
*
Wniosek o przyznanie ¶wiadczenia dodatkowego z ZF¦Socjalnych w 2017r

*
FORMULARZ ZGODY na przetwarzanie danych osobowych pełnoletniego członka rodziny w 2017r.
* Regulamin ZF¦S na 2018r.
*
Informacja o dochodach w rodzinie na potrzeby ZF¦S ArcelorMittal Poland S.A. w 2018r.
*
Zał±cznik do Info o dochodach w rodzinie na potrzeby ZF¦S ArcelorMittal Poland S.A. w 2018r.
*
Zał±cznik do Informacji o dochodach w rodzinie na potrzeby ZF¦S ArcelorMittal Poland S.A. w
2018r. O¦WIADCZENIE - Informacja końcowa do rozl. zal. na podatek dochodowy zał. do PIT 8C
*
WNIOSEK o udzielenie pożyczki ze ¶r. ZF¦S ArcelorMittal Poland S.A. na cele mieszk. w 2018 r.
*
WNIOSEK o przyznanie ¶wiadczenia z tytułu "wczasów pod grusz±" ze ¶rodków ZF¦S
ArcelorMittal Poland S.A. w 2018 r.
*
WNIOSEK o udzielenie pomocy finansowej (zapomogi) ze ¶rodków ZF¦S ArcelorMittal Poland
S.A. w 2018r.
*
WNIOSEK o przyznanie dofinansowania do pobytu dziecka w żłobku/przedszkolu * zgodnie z
Regulaminem ZF¦S ArcelorMittal Poland S.A. w 2018r.
*
WNIOSEK o skierowanie na ¶wiadczenie turystyczno-rekreacyjne dofinansowane ze ¶rodków
ZF¦S ArcelorMittal Poland S.A. w 2018r.
*
WNIOSEK o dofinansowanie wypoczynku dzieci ze ¶rodków ZF¦S ArcelorMittal Poland S.A. w
2018r.
*
WNIOSEK o wcze¶niejsz± spłatę pożyczki udzielonej z ZF¦S na cele mieszkaniowe
*
FORMULARZ ZGODY na przetwarzanie danych osobowych pełnoletniego członka rodziny w 2018r.

* Porozumienie Postojowe 2017
*
Wniosek pracownika do PIP w sprawie emerytur pomostowych
*
EMERYTURY POMOSTOWE - (Prezentacja multimedialna)
*
Wniosek o przydział mieszkania zakładowego
*
Zasady oraz tryb przydziału mieszkań z zasobów mieszkaniowych ArcelorMittal Poland S.A.
Oddział w D±browie Górniczej
*
Sposób wyliczenia dochodu do wniosku o przydział mieszkania zakładowego
*
Harmonogram czasu pracy 4 BOP 2016
*
Harmonogram równoważny system czasu pracy 2016 - D±browa Górnicza
*
Harmonogram równoważny system czasu pracy 2016 - Kraków
*
Harmonogram JRG 2016 - Ochrona Przeciwpożarowa i Ratownictwo Gazowe

* AM Service Group

*
Regulamin Pracy
*
Regulamin ZF¦S na 2016
*
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników AM Service Group

* KOLPREM

* Sanpro Synergy

*
Regulamin Pracy
*
Regulamin wynagradzania
*
Aneks do Regulaminu wynagradzania - wykup S
*
Regulamin ZF¦S na 2016
*
Wniosek pracownika do PIP w sprawie emerytur pomostowych
*
Wniosek pracownika o dofinansowanie do wycieczek 3-dniowych BP Partner
*
Wniosek o przyznanie ¶wiadczenia dodatkowego z ZF¦Socjalnych w 2017r

* Ananke Business Communication

*
Regulamin Pracy
*
Regulamin wynagradzania
*
Regulamin ZF¦S na 2016
*
Wniosek pracownika do PIP w sprawie emerytur pomostowych
*
Wykaz stanowisk pracy uprawnionych do posiłków profilaktycznych w okresie zimowym

* Biuro Podróży PARTNER BPO

*
Wniosek o wcze¶niejsz± spłatę pożyczki udzielonej z ZF¦S na cele mieszkaniowe

*

(C) - Międzyzakładowa Organizacja Zwi±zkowa NSZZ "Solidarno¶ć" ArcelorMittal Poland S.A. - D±browa Górnicza
- wszystkie prawa zastrzeżone -
REDAKCJA -