Międzyzakładowa
Organizacja
Związkowa
ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza


ARCHIWUM NEWSÓWKomisja Wipro Poland Sp. z o. o.

Monika Pasierbek-Oljasz została Przewodniczącą Komisji Wipro Poland Sp. z o. o.

Wybory przeprowadzono 26 stycznia 2018 r.

Do Komisji wybrani zostali: Aleksandra Jachymczyk, Diana Jurusik.

Funkcję Delegata na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza w kadencji 2018 - 2022 pełnić będzie Monika Pasierbek-Oljasz.


Komisja Wydziałowa Zakład Stalownia

Robert Dębiec został Przewodniczącym Komisji Wydziałowej Zakład Stalownia.

Wybory zostały przeprowadzone 25 stycznia 2018 r.

W Komisji Wydziałowej są: Józef Bobowski, Zenon Koścień, Roman Kuliński, Waldemar Sikora, Marcin Walczak, Artur Woźniak.

Delegatami na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza na kadencję 2018 - 2022 zostali: Józef Bobowski, Robert Dębiec, Zenon Koścień, Marian Kowalik, Roman Kuliński, Mirosław Nowak, Waldemar Sikora, Marcin Walczak, Artur Woźniak i Jacek Wypych.


Komisja Wydziałowa Zakład Walcownia Średnia

Janusz Maciążek został Przewodniczącym Komisji Wydziałowej Zakład Walcownia Średnia.

Janusz Maciążek został Przewodniczącym Komisji Wydziałowej Zakład Walcownia Średnia.

Wybory zostały przeprowadzone 24 stycznia 2018r.

Do Komisji Wydziałowej wybrano osoby: Jacek Bąkowski, Zbigniew Bigaj, Mariusz Hutniczak, Jacek Jankowiak, Artur Pawlusiński.

Delegatami na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza na kadencję 2018 - 2022 zostali: Jacek Bąkowski, Zbigniew Bigaj, Jan Duda, Mariusz Hutniczak, Janusz Maciążek, Artur Pawlusiński, Stanisław Szrek.


Komisja ZE ZEN Sp. z o. o.

Jarosław Maj został Przewodniczącym Komisji ZE ZEN Sp. z o. o.

Wybory zostały przeprowadzone 23 stycznia 2018 r.

W skład Komisji Spółki powołania zostali: Zbigniew Dratwiński i Krystian Pawełczyk.

Funkcję Delegata na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. w kadencji 2018 - 2022 pełni Jarosław Maj.


Komisja Wydziałowa Zakład Walcownia Duża

Mariusz Pietruszka został Przewodniczącym Komisji Wydziałowej Zakład Walcownia Duża.

Wybory odbyły się 22 stycznia 2018 r.

W skład Komisji Wydziałowej zostali wybrani: Ciborowski Grzegorz, Czyżycki Robert, Foltynowicz Tomasz, Haniewicz Mirosława, Kozłowski Krzysztof i Węgrzyniak Krzysztof.

Delegatami na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza na kadencję 2018 - 2022 zostali: Białowąs Sławomir, Borkowski Daniel, Ciborowski Grzegorz, Czyżycki Robert, Foltynowicz Tomasz, Kozłowski Krzysztof, Lewandowska Alina, Pietruszka Mariusz, Solecka Regina, Węgrzyniak Krzysztof oraz Wieruchowska Beata.


Komisja Wydziałowa Zakład Wielkie Piece

Roman Świątkowski został Przewodniczącym Komisji Wydziałowej Zakład Wielkie Piece.

Wybory odbyły się 22 stycznia 2018 r.

Do składu Komisji Wydziałowej wybrani zostali: Dariusz Chmiel, Paweł Dylowski, Andrzej Marzec, Rafał Niemiec, Grzegorz Sioła i Michał Zawadzki.

Funkcję Delegata na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza w kadencji 2018 - 2022 będą pełnić: Dariusz Chmiel, Paweł Dylowski, Andrzej Marzec, Rafał Niemiec, Grzegorz Sioła, Dariusz Szypczyński, Roman Świątkowski oraz Michał Zawadzki.


Delegaci w spółce Maritex2 wybrani.

W wyniku II tury wyborów (po dogrywce) na Delegata na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza w Komisji Maritex2 Sp. z o. o. wybrani zostali:

Zbigniew Wilczek i Stanisław Kuśnierz

II tura wyborów odbyła się 19 stycznia 2018 r..


Komisja Wydziałowa Biura Utrzymania Ruchu, Informatyki i GM.

Włodzimierz Rebeta został Przewodniczącym Komisji Wydziałowej Biura Utrzymania Ruchu, Informatyki i GM.

Wybory zostały przeprowadzone 18 stycznia 2018 r.

W skład Komisji Wydziałowej zostali wybrani: Dudała Janusz, Majchrzak Lech, Ufnalski Robert i Woźniak Janusz.

Delegatami na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza w kadencji 2018 - 2022 zostali: Dudała Janusz, Majchrzak Lech, Rebeta Włodzimierz, Ufnalski Robert, Woźniak Janusz.


Komisja Wydziałowa Zakład Energetyczny PED

Piotr Makieła został Przewodniczącym Komisji Zakład Energetyczny PED.

Wybory zostały przeprowadzone 17 stycznia br.

Do składu Komisji zostali wybrani: Władysława Bembenek, Marek Leks, Marek Pawlicki, Dorota Warmuz.

Funkcję Delegata na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza w kadencji 2018-2022 będą pełnić: Władysława Bembenek, Marek Leks oraz Piotr Makieła.


Komisja PUK Kolprem Sp. z o. o.

Piotr Opler został Przewodniczącym Komisji PUK Kolprem
Sp. z o. o.

Wybory odbyły się 17 stycznia 2018 r.

Do Komisji Spółki wybrani zostali: Andrzej Gościńczyk, Zbigniew Olewiński, Marek Przewoźny, Aneta Sykta, Artur Zawiązalec i Krzysztof Ziomek

Delegatami na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza w kadencji 2018-2022 będą: Andrzej Cembrzyński, Arkadiusz Dulik, Andrzej Gościńczyk, Krzysztof Janus, Zbigniew Olewiński oraz Piotr Opler.


Waloryzacja dodatków w AMP

Od 1 stycznia 2018r. zmianowy dodatek kwotowy wynosi 5,75 zł. za każdą godzinę pracy w czterobrygadowej organizacji czasu pracy w normatywnym (kodeksowym) czasie pracy.

Dodatek za pracę w nocy wynosi 3,72 zł. za każdą godzinę pracy w porze nocnej, tj. w godz. od 22.00-6.00.


Komisja Wydziałowa Biura Jakości i Rozwoju Produktu

Jadwiga Szewczyk została Przewodniczącą Komisji Wydziałowej Biura Jakości i Rozwoju Produktu.

Wybory odbyły się 16 stycznia 2018 r.

W skład Komisji wydziałowej weszli: Jacek Chaberko, Jacek Czworowski, Damian Jędruch, Piotr Kiełb, Teresa Krzemieniecka, Robert Matuszewski.

Delegatami na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza zostali: Jarosław Czworowski, Damian Jędruch, Jadwiga Szewczyk.


Komisja Maritex2 Sp. z o. o.

Marek Szendzielorz został Przewodniczącym Komisji Maritex2 Sp. z o. o.

Wybory przeprowadzone zostały w terminie 12 stycznia br.

Do Komisji Spółki wybrani zostali: Józef Wysocki, Tomasz Czapla, Stanisław Kuśnierz, Zbigniew Wilczek, Ryszard Błaszczyk.

Delegatami na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów zostali: Marek Szendzielorz, Józef Wysocki.

Przy wyborze Delegatów na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza, w związku z nieuzyskaniem wymaganej ilości głosów, nieobsadzone zostały 2 miejsca mandatowe. W związku z powyższym Komisja Wyborcza wyznaczyła II turę wyborów na dzień 19 stycznia br. w godz. 5.00 - 14.30 wskazując kandydatów spełniających wymagania Ordynacji Wyborczej NSZZ "Solidarność":

. Kuśnierz Stanisław
. Błaszczyk Ryszard
. Wilczek Zbigniew
. Czapla TomaszKomisja Przedsiębiorstwa Usług Wodociągowych HKW Sp. z o. o.

Adam Woszczyk został Przewodniczącym Komisji Przedsiębiorstwa Usług Wodociągowych HKW Sp. z o. o.

Wybory zostały przeprowadzone 11 stycznia 2018 r.

Do Komisji Spółki wybrani zostali: Aneta Nowacka oraz Mieczysław Tylko.

Funkcję Delegata na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza w kadencji 2018-2022 pełnić będzie Adam Woszczyk.


Komisja Consensus Company Sp. z o. o. Sp. k.

Jan Duch został Przewodniczącym Komisji Consensus Company Sp. z o. o. Sp. k.

Wybory odbyły się 10 stycznia 2018r.

Do Komisji Spółki wybrani zostali: Justyna Karpowicz, Danuta Rajkowska, Robert Rajkowski i Walter Staszewski

Funkcję Delegata na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza w kadencji 2018-2022 pełnić będą: Jan Duch, Robert Rajkowski oraz Walter Staszewski.

Komisja Wydziałowa Tokarnia Walców

Jakub Słomczyński został Przewodniczącym Komisji Wydziałowej Tokarnia Walców.

Wybory przeprowadzono 19 grudnia 2017 r.

W skład Komisji powołani zostali: Roman Gawron, Andrzej Lech, Grzegorz Szymański, Robert Winkler, Marcin Zawiliński.

Delegatami na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza zostali: Jerzy Goiński, Andrzej Lech, Jakub Słomczyński, Grzegorz Szymański.


Komisja Unimed Sp. z o. o. i Unidrux Sp. z o. o.

Karolina Konwińska została Przewodniczącą Komisji Unimed Sp. z o. o. i Unidrux Sp. z o. o.

Wybory odbyły się 15 grudnia 2017r.

Do składu Komisji wydziałowej Członkowie wybrali Małgorzatę Rejowską oraz Ilonę Urantówkę-Warmuz.

Funkcję Delegata na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza w kadencji 2018-2022 pełnić będą: Karolina Konwińska i Ilona Urantówka-Warmuz.Na tych stronach mogą być użyte skrypty zapisujące niektóre dane w postaci plików cookies (reklamy, sondy, statystyki itp). Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na umieszczanie tych plików w Twoim komputerze. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies się zapisywały, wystarczy zablokować je w Twojej przeglądarce internetowej.

(C) 2007-2018 - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
- wszystkie prawa zastrzeżone - redakcja
e-mail -