Międzyzakładowa
Organizacja
Związkowa
ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza


Jerzy Goiński szefem Solidarności w całym AMPFOTO galeria

Jerzy Goiński został Przewodniczącym Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. na poziomie całego zakładu pracy. Wybory władz statutowych Związku odbyły się w czwartek, 29 marca 2018 r. i zamykają one kalendarz wyborczy na kadencję 2018 - 2022 na poziomie ArcelorMittal Poland S.A.

Podczas Zakładowego Zebrania Koordynacyjnego Delegatów Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność ArcelorMittal Poland S.A. wybrano również Zakładową Komisję Koordynacyjną, Zakładową Koordynacyjną Komisję Rewizyjną oraz Delegatów na Walne Zebranie Delegatów Regionów: Śląsko-Dąbrowskiego oraz Małopolskiego.


Prezydium Zakładowej Komisji Koordynacyjnej:

Jerzy Goiński - Przewodniczący (Dąbrowa Górnicza)
Władysław Kielian - Zastępca Przewodniczącego (Kraków)
Roman Wątkowski - Skarbnik (Kraków)
Lech Majchrzak - Sekretarz (Dąbrowa Górnicza)
Andrzej Uglorz - Członek Komisji (Świętochłowice)
Zbigniew Maligłówka - Członek Komisji (Chorzów)
Dariusz Kaczmarek - Członek Komisji (Sosnowiec)
Zbigniew Wesoły - Członek Komisji (Zdzieszowice)


Zakładowa Komisja Koordynacyjna:

Jerzy Goiński
Andrzej Grabski
Dariusz Kaczmarek
Władysław Kielian
Stanisław Lebiest
Lech Majchrzak
Zbigniew Maligłówka
Mirosław Nowak
Mariusz Pietruszka
Jakub Słomczyński
Andrzej Uglorz
Roman Wątkowski
Zbigniew Wesoły
Wiesław Zając


Zakładowa Koordynacyjna Komisja Rewizyjna:

Adam Oczkowski - Przewodniczący
Wiesław Jakubiec - Członek Komisji
Zdzisław Sobieraj - Członek Komisji

Delegaci na Walne Zebranie Delegatów Regionów:

Śląsko-Dąbrowski:
Jerzy Goiński
Lech Majchrzak
Mirosław Nowak
Jakub Słomczyński

Małopolski:
Gębara Andrzej
Kielian Władysław
Lebiest Stanisław
Orzeł Paweł
Smoła Jerzy
Wątkowski Roman
Zając Wiesław


FOTO galeria


Na tych stronach mogą być użyte skrypty zapisujące niektóre dane w postaci plików cookies (reklamy, sondy, statystyki itp). Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na umieszczanie tych plików w Twoim komputerze. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies się zapisywały, wystarczy zablokować je w Twojej przeglądarce internetowej.

(C) 2007-2018 - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
- wszystkie prawa zastrzeżone - redakcja
e-mail -